Οι δράσεις μας για τον μήνα Δεκέμβριο!

Διαβάστε το νέο μας newsletter!

Η αποστολή μας

ΠΑΡΟΧΗ ΟΛΙΣΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΨΥΧΟΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ

 • Στεγαστικές δομές ΨΚΑ
 • Κέντρα Ημέρας 
 • Κινητές Μονάδες ΨΥ
 • Σχεδιασμός & υλοποίηση προγραμμάτων

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΚΑΙ
ΕΥΑΙΣΘΗΤΟΠΟΙΗΣΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ

 • Εξάλειψη στίγματος
 • Έγκαιρη αντιμετώπιση ψυχικών διαταραχών
 • Πρόληψη αυτοκτονικότητας
 • Μείωση ακούσιων νοσηλειών

ΣΥΝΗΓΟΡΙΑ ΚΑΙ ΥΠΕΡΑΣΠΙΣΗ ΤΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΤΩΝ ΛΗΠΤΩΝ

 • Ενημέρωση και νομική υποστήριξη 
 • Διαμεσολάβηση

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΚΑΙΝΟΤΟΜΩΝ
ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΕΩΝ ΣΤΗ ΘΕΡΑΠΕΙΑ

 • Διαρκής έρευνα και τεκμηρίωση
 • Ισχυρό δίκτυο επιστημονικών συνεργειών

Συμβολή στη βελτίωση του δημόσιου συστήματος ψυχικής υγείας μέσω των αρχών και πρακτικών της κοινοτικής ψυχιατρικής

Το όραμά μας

Να εξασφαλίσουμε ολιστική κοινοτική ψυχιατρική φροντίδα σε όλους και παντού, βάσει επιστημονικά τεκμηριωμένων προτύπων και ηθικών κριτηρίων.

Οι υπηρεσίες μας

Η ΕΠΑΨΥ ιδρύθηκε το 1988, προτείνοντας ένα εναλλακτικό μοντέλο παροχής ψυχιατρικής φροντίδας στην κοινότητα με βάση τις αρχές της Κοινωνικής Ψυχιατρικής και της Ψυχοκοινωνικής Αποκατάστασης και έκτοτε εργάζεται αδιάκοπα για την παροχή ενός μοντέλου ολοκληρωμένης φροντίδας ψυχικής υγείας στην κοινότητα.

Η ΕΠΑΨΥ σε αριθμούς

19.829

Συνολικός αριθμός ωφελούμενων

25.000

Συνολικός αριθμός κλήσεων
στα τηλεφωνικά κέντρα
ψυχοκοινωνικής υποστήριξης

350

Εργαζόμενοι

80

Εθελοντές

Tα podcasts μας

PODCAST ΜΕ ΤΗΝ ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΣΠΑΝΟΥ

Προγράμματα & δράσεις

Ενημερώσου για τις πιο πρόσφατες δράσεις και προγράμματα που υλοποιεί η ΕΠΑΨΥ

Χρειαζόμαστε την υποστήριξή σας

Κάθε τρόπος υποστήριξης του έργου της ΕΠΑΨΥ είναι σημαντικός και μας βοηθάει να συνεχίζουμε με μεγαλύτερη δύναμη.

Οι πολύτιμοι χορηγοί μας