Για το Κέντρο Ημέρας Αμαρουσίου καλέστε εδώ
Για το Κέντρο Ημέρας Άνοιας Λάρισας καλέστε εδώ
Για τις Κινητές Μονάδες ΒΑ και Δ Κυκλάδων καλέστε εδώ
Για το πρόγραμμα υποστήριξης προσφύγων καλέστε εδώ
Previous
Next
EPAPSY_LOGO_GR
Fight Depression

EAAD-Best: Στοχεύοντας την κατάθλιψη και την αυτοκτονική συμπεριφορά

Το έργο EAAD-Best χρηματοδοτείται στο πλαίσιο του Ετήσιου Προγράμματος Εργασίας 2020 του 3ου Προγράμματος Υγείας της Ε.Ε. (HP-PJ-2020) και είναι ένα τριετές έργο με ημερομηνία έναρξης τη 2α Απριλίου 2021.

Το έργο έχει δύο πρωταρχικούς στόχους: 

  1. Τη βελτίωση της φροντίδας για ασθενείς με κατάθλιψη 
  2. Την πρόληψη της αυτοκτονικής συμπεριφοράς στην Ευρώπη

Αυτό θα επιτευχθεί με τη μεταφορά της «παρέμβασης 4 επιπέδων της EAAD στην κοινότητα» σε χώρες της Ευρώπης όπου δεν έχει εφαρμοστεί, όπως η Ελλάδα, καθώς και με την προώθηση και διεθνή απορρόφηση του εργαλείου iFightDepression®, ενός διαδικτυακού εργαλείου αυτοδιαχείρισης της κατάθλιψης για άτομα που έρχονται αντιμέτωπα με αυτήν.

Η παρέμβαση 4 επιπέδων EAAD-Best

Η ιδέα της παρέμβασης 4 επιπέδων στην κοινότητα αναπτύχθηκε για πρώτη φορά σε πιλοτικό έργο στη γερμανική πόλη της Νυρεμβέργης το 2001 και το 2002. Στη συνέχεια η EAAD χρηματοδοτήθηκε ως έργο από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή κατά τα έτη 2004-2008 και ακολούθησε η ίδρυση της Ευρωπαϊκής Συμμαχίας κατά της Κατάθλιψης (EAAD) ως ανεξάρτητου μη κερδοσκοπικού οργανισμού. 

Το EAAD-Best συντονίζεται από το κέντρο συντονισμού της EAAD, που εδρεύει στο Τμήμα Ψυχιατρικής, Ψυχοσωματικής και Ψυχοθεραπείας του Πανεπιστημίου «Goethe» στη Φρανκφούρτη, με επικεφαλής τον Δρα Ulrich Hegerl.

Στην Ελλάδα, όπως και στις υπόλοιπες «χώρες εφαρμογής» (Βουλγαρία, Εσθονία, Ιταλία και Πολωνία), η παρέμβαση 4 επιπέδων της EAAD θα πραγματοποιηθεί για πρώτη φορά πιλοτικά σε επιλεγμένες περιοχές και αργότερα θα μεταφερθεί ευρύτερα. Στις «χώρες μεταφοράς» (Ουγγαρία, Ιρλανδία και Ισπανία) η παρέμβαση 4 επιπέδων έχει ήδη εφαρμοστεί σε πιλοτικές περιοχές και στόχος είναι η περαιτέρω επέκταση των παρεμβάσεων. 

Το εργαλείο αυτοδιαχείρισης της κατάθλιψης iFightDepression®

Παράλληλα με την εφαρμογή της παρέμβασης 4 επιπέδων οι συμμετέχουσες χώρες θα προωθήσουν και θα συντονίσουν την εφαρμογή του εργαλείου αυτοδιαχείρισης της κατάθλιψης iFightDepression® στα πεδία αναφοράς τους, καθώς και την προώθηση του ιστοτόπου ευαισθητοποίησης και ενημέρωσης https://eaad-best.eu/, όπου παρατίθενται περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το έργο. 

Tο έργο EAAD-Best έχει λάβει χρηματοδότηση από το 3ο Πρόγραμμα Υγείας της Ευρωπαϊκής Ένωσης – Ετήσιο Πρόγραμμα Εργασίας 2020 (HP-PJ-2020) στο πλαίσιο της συμφωνίας επιχορήγησης αριθ. 101018325. Το υλικό που παρουσιάζεται και οι απόψεις που εκφράζονται εδώ είναι ευθύνη μόνο του/των δημιουργού/-ών. Η Επιτροπή της Ε.Ε. δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη για οποιαδήποτε χρήση των πληροφοριών που αναφέρονται.

Παραπομπές σε σχετικές σελίδες και ιστοτόπους

Ιδέα της παρέμβασης 4 επιπέδων

Η ιδέα της παρέμβασης 4 επιπέδων βασίζεται σε ταυτόχρονες δράσεις σε τέσσερα διαφορετικά επίπεδα της κοινότητας, με στόχο τη βελτίωση της φροντίδας των ατόμων με κατάθλιψη και την πρόληψη της αυτοκτονικής συμπεριφοράς (βλ. Σχήμα 1 παρακάτω).

Η ιδέα της παρέμβασης 4 επιπέδων παρέχεται από μια τοπική συμμαχία βασικών «ατόμων-κλειδιών». 

Επίπεδο 1Συνεργασία με τους επαγγελματίες της πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας και τους επαγγελματίες ψυχικής υγείας 

Εστιάζει στην εκπαίδευση γενικών ιατρών και επαγγελματιών υγείας, ενισχύοντας την ικανότητα αναγνώρισης, διάγνωσης και θεραπείας της κατάθλιψης, μέσω της παροχής ενημερωτικού υλικού για τους ασθενείς τους και του καθοδηγούμενου διαδικτυακού προγράμματος αυτοδιαχείρισης της κατάθλιψης iFightDepression®. 

Επίπεδο 2 – Γενικός πληθυσμός στην κοινότητα – Δράσεις δημοσίων σχέσεων 

Εκπαίδευση του κοινού μέσω εκστρατείας ευαισθητοποίησης για την κατάθλιψη με τα βασικά μηνύματα: 

• Η κατάθλιψη μπορεί να πλήξει οποιονδήποτε 

• Η κατάθλιψη είναι μια πραγματική ασθένεια 

• Η κατάθλιψη έχει πολλά πρόσωπα 

• Η κατάθλιψη μπορεί να αντιμετωπιστεί 

Επίπεδο 3 – Συνεργασία με διαμεσολαβητές της κοινότητας, πυλωρούς και ενδιαφερόμενους φορείς/μέλη 

Επικέντρωση στην εκπαίδευση προσώπων-κλειδιών (gatekeepers) και επαγγελματικών ομάδων, όπως φροντιστές, δάσκαλοι, ιερείς και αστυνομία, για την ενίσχυση της αναγνώρισης και των παραπομπών καταθλιπτικών ατόμων στη φροντίδα, για τη διαχείριση της αυτοκτονικής συμπεριφοράς και τον περιορισμό της πρόσβασης των ευάλωτων ομάδων σε θανατηφόρα μέσα. 

Επίπεδο 4 – Υποστήριξη ασθενών, ομάδων υψηλού κινδύνου και των συγγενών τους 

Υποστήριξη των ασθενών και των συγγενών τους, μέσω της παροχής πληροφοριών για την κατάθλιψη, της πρόσβασης στο εργαλείο iFightDepression®, της συμμετοχής σε δράσεις αυτοβοήθειας και της παροχής κάρτας έκτακτης ανάγκης για άτομα που έχουν αποπειραθεί να αυτοκτονήσουν. 

Μετάβαση στο περιεχόμενο
This site is registered on wpml.org as a development site.