Για το Κέντρο Ημέρας Αμαρουσίου καλέστε εδώ
Για το Κέντρο Ημέρας Άνοιας Λάρισας καλέστε εδώ
Για τις Κινητές Μονάδες ΒΑ και Δ Κυκλάδων καλέστε εδώ
Για το πρόγραμμα υποστήριξης προσφύγων καλέστε εδώ
Previous
Next
EPAPSY_LOGO_GR

Θέση εργασίας: Εργοθεραπευτής Κέντρου Ημέρας Αντιμετώπισης Διατροφικών Διαταραχών Παιδιών και Εφήβων

Η ΕΠΑΨΥ καλεί τους ενδιαφερόμενους/-ες προς υποβολή βιογραφικού σημειώματος για την θέση εξωτερικού συνεργάτη με την ειδικότητα του Εργοθεραπευτή, προκειμένου να στελεχωθούν νέα Κέντρα Ημέρας Αντιμετώπισης Διατροφικών Διαταραχών Παιδιών και Εφήβων στις περιφερειακές ενότητες Βόρειου Τομέα Αθηνών και Θεσσαλονίκης.

Οι ενδιαφερόμενοι/-ες υποψήφιοι/-ες μπορούν να αποστείλουν το βιογραφικό τους, μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, στο grammateia@epapsy.gr, με την ένδειξη «Θέση Εργοθεραπευτή», μέχρι και τις 30/04/2023

Τυπικά προσόντα

•          Πτυχίο Εργοθεραπευτή

•          Άδεια ασκήσεως επαγγέλματος

•          Καλή γνώση χειρισμού Η/Υ

•          Προηγούμενη συναφής εργασιακή εμπειρία

•          Επικοινωνιακές δεξιότητες

•          Πνεύμα συνεργασίας και ομαδικότητας

•          Ακεραιότητα και υπευθυνότητα

•          Δεξιότητες συνεργασίας και συντονισμού στο πλαίσιο ομαδικής λειτουργίας

•          Ικανότητα εργασίας υπό συνθήκες πίεσης, ανάληψη πρωτοβουλιών, ικανότητα επίλυσης προβλημάτων σε καθημερινές καταστάσεις και σε κρίσεις

•          Ικανότητα αποτελεσματικής επικοινωνίας, διαμεσολάβησης και ομαδικής λειτουργίας

Συνεκτιμώμενα προσόντα

•          Μεταπτυχιακός τίτλος σπουδών σε συναφές αντικείμενο

•          Άδεια οδήγησης Ι.Χ. αυτοκινήτου

•          Εμπειρία εθελοντικής απασχόλησης

•          Εμπειρία στην κοινοτική παροχή υπηρεσιών ψυχικής υγείας

•          Εμπειρία και ενδιαφέρον για ερευνητικές δραστηριότητες

•          Δεξιότητες επεξεργασίας στατιστικών δεδομένων (SPSS)

•          Εμπειρία και ενδιαφέρον για κοινοτικές δράσεις προαγωγής ψυχικής υγείας

Κύρια καθήκοντα και βασικές αρμοδιότητες

•          Συμμετέχει ενεργά ως μέλος της Πολυκλαδικής Θεραπευτικής Ομάδας, εφαρμόζει τις αποφάσεις της, συμβάλει στην οργάνωση εξατομικευμένων προγραμμάτων φυσικής αγωγής και εργοθεραπευτικής αποκατάστασης, είναι υπο την εποπτεία του Επιστημονικού Υπευθύνου και συνεργάζεται άμεσα μαζί του.

•          Tακτική αξιολόγηση δεξιοτήτων ωφελούμενων και λειτουργική αποκατάστασή τους. Επιλέγει και προτείνει θεραπευτικές δραστηριότητες με τις οποίες θα ασχοληθεί κάθε ωφελούμενος.

•          Εφαρμόζει ολοκληρωμένα θεραπευτικά προγράμματα ειδικής φυσικής –  ψυχοκινητικής αγωγής ατομικά ή σε ομάδες, για την βελτίωση των καθημερινών ικανοτήτων διαβίωσης και αυτοεξυπηρέτησης των ωφελούμενων.

•          Συνεργάζεται με τον θεράποντα ιατρό για την αντιμετώπιση σωματικών και κινητικών προβλημάτων των ωφελούμενων.

•          Παροτρύνει και ενισχύει εκπαιδευτικά το προσωπικό φροντίδας στο να βοηθά των ωφελούμενο σε δραστηριότητες καθημερινής ζωής, μετακίνησης και συνοδείας στην κοινότητα, αγορά καταναλωτικών αγαθών, χρήση μέσων μεταφοράς, χρήση των δημοσίων ή ιδιωτικών υπηρεσιών (ταμεία, τράπεζες, αναψυχή, κλπ), διαχείριση ελεύθερου χρόνου, αποφυγή ατυχημάτων κ.α. Σταδιακά ρυθμίζει αυτή την υποστήριξη καθώς το άτομο αποκτά περισσότερη εμπιστοσύνη και βελτιώνει τις δεξιότητές του.

•          Παρέχει πρώτες βοήθειες, προτείνει και συμβάλλει στην εφαρμογή πρωτοκόλλων αντιμετώπισης εκτάκτων περιστατικών (προβλήματα υγείας των ωφελούμενων ή περιστατικών προβληματικής συμπεριφοράς), ενημερώνει άμεσα τον επιστημονικό υπεύθυνο για τη διαχείριση εκτάκτων περιστατικών.

•          Συμμετέχει στην οργάνωση και πραγματοποίηση εκπαιδευτικών δράσεων και συνοδειών εντός και εκτός του Κέντρου Ημέρας, με στόχο την προαγωγή της ανεξαρτησίας, κοινωνικής ενσωμάτωσης και αξιοπρεπούς διαβίωσης του ωφελούμενου.

•          Γνωρίζει το κοινωνικό δίκτυο του ωφελούμενου και παρέχει συμβουλευτική υποστήριξη σε ότι αφορά τις ειδικές του αρμοδιότητες, στο άτομο και στην οικογένεια όταν χρειάζεται.

•          Συμμετέχει στην ενημέρωση της κοινότητας για την ψυχοκινητική αναπηρία, την αποκατάσταση λειτουργικών ικανοτήτων καθώς και αγωγή του ανθρώπου.

•          Συμμετέχει σε οργανωμένες κοινωνικές δραστηριότητες (εορταστικές εκδηλώσεις, κλπ) με τους ωφελούμενους.

•          Ενημερώνει το φάκελο του ωφελούμενου για περεμβάσεις ειδικής φυσικής και ψυχοκινητικής αγωγής.

•          Τηρεί τη δεοντολογία που διέπει την προστασία των προσωπικών δεδομένων, της εχεμύθειας και του ιατρικού απόρρητου.

Η θέση αναφέρεται:

Στον επιστημονικά υπεύθυνο της δομής

Ενδέχεται να ζητηθούν από τους υποψηφίους συστατικές επιστολές.

Μετάβαση στο περιεχόμενο
This site is registered on wpml.org as a development site.