ΞΕΝΩΝΑΣ ΕΦΗΒΩΝ

Ο Ξενώνας Εφήβων της ΕΠΑΨΥ ξεκίνησε τη λειτουργία του τον Μάρτιο του 2019 στον Δήμο Αγίας Παρασκευής. Πρόκειται για εξωνοσοκομειακή μονάδα ψυχικής υγείας ανοιχτού τύπου για εφήβους/έφηβες 13-18 ετών με ψυχιατρική συμπτωματολογία η οποία χρήζει ειδικής θεραπευτικής παρέμβασης εκτός του οικογενειακού/κοινωνικού τους περιβάλλοντος. Έχει δυνατότητα φιλοξενίας έως οκτώ (8) εφήβων σε συνεργασία με τα Ψυχιατρικά Τμήματα Νοσοκομείων Παιδιών και Εφήβων.

Η λειτουργία της μονάδας στηρίζεται στις αρχές της κοινωνικής φροντίδας και θεραπείας περιβάλλοντος, έτσι ώστε να δημιουργείται το κατάλληλο πλαίσιο, το οποίο θα εξασφαλίζει την καλύτερη δυνατή λειτουργικότητα του εφήβου και ως έναν βαθμό της οικογένειάς του. Αναπτύσσει συνθήκες και παρέχει εμπειρίες διεργασίας και θεραπείας των προβλημάτων ψυχικής υγείας των εφήβων ωφελουμένων του και εξασφαλίζει στο μέγιστο δυνατό επίπεδο την εξέλιξη και ανάπτυξή τους.

Στόχοι της μονάδας μας

 • Κάλυψη συναισθηματικών, μαθησιακών και παιδαγωγικών αναγκών των εφήβων ωφελουμένων
 • Ανάπτυξη των ατομικών και κοινωνικών δεξιοτήτων τους
 • Προώθηση της προ-επαγγελματικής κατάρτισής τους
 • Ομαλή επαναφορά τους στο οικογενειακό πλαίσιο και επανένταξή τους στην κοινότητα

Υπηρεσίες, δράσεις & προγράμματα

 • Δημιουργία και υλοποίηση εξατομικευμένου θεραπευτικού προγράμματος, προσαρμοσμένου στις ικανότητες και τις επιθυμίες κάθε εφήβου, το οποίο αξιολογείται και αναπροσαρμόζεται τακτικά, ανάλογα με τις ανάγκες του ωφελουμένου
 • Παιδοψυχιατρική παρακολούθηση και φαρμακευτική αγωγή
 • Ψυχολογική εκτίμηση και θεραπεία. Ατομική και ομαδική ψυχοθεραπεία.
 • Συμβουλευτική υποστήριξη και ψυχοεκπαίδευση του οικογενειακού πλαισίου, καθώς και υποστήριξη στη διευθέτηση προνοιακών ζητημάτων
 • Εξατομικευμένη υποστήριξη και εκπαίδευση σε δραστηριότητες αυτοφροντίδας με στόχο την ανάπτυξη/ενίσχυση της ικανότητας αυτόνομης διαβίωσης
 • Συμμετοχή των εφήβων σε ατομικές ή ομαδικές δραστηριότητες ανάπτυξης δεξιοτήτων και σε προγράμματα κοινωνικοποίησης, με στόχο την προσωπική τους εξέλιξη και την κοινωνική τους προσαρμογή
 • Μαθησιακή υποστήριξη και εισαγωγή στον επαγγελματικό προσανατολισμό
 • Υπεράσπιση και προαγωγή των ατομικών και κοινωνικών δικαιωμάτων των εφήβων
 • Δράσεις ενάντια στο στίγμα και τον κοινωνικό αποκλεισμό
 
 

Στοιχεία επικοινωνίας

Δ/νση: Κολοκοτρώνη 14, Αγία Παρασκευή, Τ.Κ. 15342

Τηλ.: 210 6000365

Email: agparaskevi@epapsy.gr 

Επιστημονικά Υπεύθυνος: Χρήστος Παπανδρέου