ΧΟΡΗΓΙΕΣ

Εταιρική υποστήριξη

Η ΕΠΑΨΥ επιδιώκει ενεργά συνεργασίες με εταιρίες που ασπάζονται τις κοινές μας αξίες για την ενίσχυση των ψυχικά ευάλωτων πληθυσμών, την αποστιγματοποίηση της ψυχικής νόσου, την έγκαιρη παρέμβαση και αντιμετώπιση ψυχοκοινωνικών δυσκολίων σε παιδιά και εφήβους και την ισότιμη κοινωνική ενσωμάτωση των συνανθρώπων μας που αντιμετωπίζουν ψυχοκοινωνικές δυσκολίες. 

Εάν επιθυμείτε να στηρίξετε το έργο και τις δράσεις μας, βρισκόμαστε στη διάθεσή σας ώστε να σχεδιάσουμε από κοινού τον τρόπο υποστήριξης που σας ταιριάζει, προκειμένου να αναδείξετε την προσφορά σας στον τομέα της Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης και να λάβετε τα ανταποδοτικά οφέλη που αντιστοιχούν στο είδος της συνεργασίας μας.

Επικοινωνήστε μαζί μας στο o.ristas@epapsy.gr, υπόψη κ. Ορέστη Ρίστα.

 

 

Ιδρύματα

Η ΕΠΑΨΥ συνεργάζεται σταθερά με Ιδρύματα ως φορέας υλοποίησης προγραμμάτων, δράσεων, και πρωτοβουλιών της στον τομέα της κοινοτικής ψυχιατρικής και της ψυχοκοινωνικής αποκατάστασης. Εάν επιθυμείτε να συμβάλετε στο έργο μας, ο φορέας μας μπορεί να αποτελέσει βήμα για την υλοποίηση του οράματος και της αποστολής σας.

Για να στηρίξετε ως αρωγοί κάποιον από τους άξονες δράσης μας, ανάλογα με τις θεματικές που σας ενδιαφέρουν, θα χαρούμε να επικοινωνήσετε μαζί μας, ώστε να συζητήσουμε όλες τις δυνατότητες συνεργασίας. 

Στο πλαίσιο της υποστήριξής σας, θα λάβετε την αναγνώριση της προσφοράς σας μέσα από τα κανάλια επικοινωνίας μας, αλλά και της συμμετοχής σας στις δράσεις και τις εκδηλώσεις μας.

Επικοινωνήστε μαζί μας στο o.ristas@epapsy.gr, υπόψη κ. Ορέστη Ρίστα.