Για το Κέντρο Ημέρας Αμαρουσίου καλέστε εδώ
Για το Κέντρο Ημέρας Άνοιας Λάρισας καλέστε εδώ
Για τις Κινητές Μονάδες ΒΑ και Δ Κυκλάδων καλέστε εδώ
Για το πρόγραμμα υποστήριξης προσφύγων καλέστε εδώ
Previous
Next
EPAPSY_LOGO_GR

Θέση εργασίας: Φυσικοθεραπευτής/τρια για το Κέντρο Ημέρας Άνοιας Λάρισας – ΕΠΑΨΥ

Η Εταιρεία Περιφερειακής Ανάπτυξης και Ψυχικής Υγείας (ΕΠΑΨΥ) αναζητά φυσικοθεραπευτή/τρια για το Κέντρο Ημέρας Άνοιας Λάρισας – ΕΠΑΨΥ.

Απαραίτητα προσόντα:

  • Πτυχίο Φυσικοθεραπείας Πανεπιστημιακής ή Τεχνολογικής Εκπαίδευσης της ημεδαπής ή ισότιμης Σχολής της αλλοδαπής.
  • Άδεια ασκήσεως επαγγέλματος Φυσικοθεραπευτή

Επιθυμητά προσόντα:

  • Μεταπτυχιακό τίτλο σε συναφή αντικείμενο
  • Εμπειρία σε παρόμοιες δομές

Καθήκοντα:

• Διενέργεια εκτεταμένης φυσικής εξέτασης και αξιολόγηση ατόμων που ζουν με άνοια και μη με τα μέσα και τις μεθόδους που περιγράφονται στις επιστήμες τους.

• Συλλογή πληροφοριών αναγκαίων για τη διάγνωση και αποκατάσταση από διαφορετικές πηγές (πχ διαγνωστικές απεικονίσεις, συζήτηση με τα μέλη της ομάδας επαγγελματιών υγείας ή με τους συγγενείς των ωφελούμενων).

• Προετοιμασία και εφαρμογή πλάνου αποκατάστασης όπως ορίζονται από τις επιστήμες τους.

• Διενέργεια ατομικών ή ομαδικών θεραπευτικών προγραμμάτων.

• Καθορισμός αποτελεσμάτων/στόχων της εξειδικευμένης παρέμβασής τους.

• Κινητοποίηση ασθενών σε θέματα άσκησης και ανάπτυξης των ατομικών δεξιοτήτων μέσω δράσεων σε εσωτερικούς ή εξωτερικούς χώρους.

• Παροχή συστάσεων και συμβουλών στα πλαίσια της κατάρτισής τους και παραπομπή των ασθενών σε άλλους επαγγελματίες υγείας όπου κρίνεται απαραίτητο.

• Συμμετοχή σε επιστημονικά συνέδρια, ομιλίες και ερευνητικά προγράμματα.

• Αρμοδιότητες και καθήκοντα ως μέλοι του προσωπικού του Κέντρου γενικά και της Θεραπευτικής Ομάδας ειδικότερα και όπως ορίζονται σε καθημερινή ή εβδομαδιαία βάση από τον Επιστημονικά υπεύθυνο.

Οι ενδιαφερόμενοι/ες που διαθέτουν τα προσόντα που περιγράφονται παραπάνω, καλούνται να αποστείλουν στην ηλεκτρονική διεύθυνση: dcanoia@epapsy.gr έως 14/3/2024 ΜΕ ΚΩΔΙΚΟ «ΦΥΣ», αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα σε μορφή Europass, με σαφή αναφορά στα στοιχεία άδειας άσκησης επαγγέλματος και τους τίτλους σπουδών (πτυχίο/α), καθώς και στην τυχόν προϋπηρεσία τους.

Μετάβαση στο περιεχόμενο
This site is registered on wpml.org as a development site.