Η Μονάδα Έγκαιρης Παρέμβασης στην Ψύχωση «ΠΝΟΕΣ SKG», συμμετείχε στο Forum Κοινωνικών Οργανώσεων του 1ου Φεστιβάλ Νεολαίας Θεσσαλονίκης-Thessaloniki Youth Festival 2023!

Η Μονάδα Έγκαιρης Παρέμβασης στην Ψύχωση «ΠΝΟΕΣ SKG» πήρε μέρος στο Forum Κοινωνικών Οργανώσεων του 1ου Φεστιβάλ Νεολαίας Θεσσαλονίκης-Thessaloniki Youth Festival 2023! Συμμετείχαμε σε μία όμορφη και δημιουργική ανταλλαγή πληροφοριών και απόψεων με άλλες κοινωνικές οργανώσεις και πολλούς νέους εθελοντές και είχαμε τη χαρά να ενημερώσουμε για τις παρεχόμενες υπηρεσίες της Μονάδας και να συζητήσουμε […]