«Έμφυλη βία στον κυβερνοχώρο: Το φαινόμενο της εκδικητικής πορνογραφίας και η ανάγκη προστασίας των εφήβων»: Άρθρο της Κ. Ζερβάκη στη Free Sunday (16/01/2022)

Έμφυλη βία στον κυβερνοχώρο

Τους τελευταίους μήνες, με αφορμή περιστατικά στα οποία εμπλέκονται δημόσια πρόσωπα, έχει ανοίξει η δημόσια συζήτηση σχετικά με το φαινόμενο της έμφυλης βίας στον κυβερνοχώρο και, ειδικότερα, της εκδικητικής πορνογραφίας (revenge porn). Το εν λόγω φαινόμενο λαμβάνει παγκοσμίως ανησυχητικές διαστάσεις, με τον αριθμό των αναφερόμενων περιπτώσεων να έχει σχεδόν διπλασιαστεί τα τελευταία δέκα χρόνια, με […]