«Ο ρόλος του πατέρα στην ψυχική ανάπτυξη του παιδιού»: Άρθρο της Βάνας Φωή στη Free Sunday (30/01/2022)

Ο ρόλος του πατέρα στην ψυχ. ανάπτυξη του παιδιού

Η έννοια της πατρότητας είναι διαρκώς εξελισσόμενη και ο ρόλος του πατέρα έχει αλλάξει δραματικά στο πέρασμα του χρόνου. Παλαιότερα κυριαρχούσε το μοντέλο το οποίο επιδίωκε από τη μητέρα να αναλαμβάνει τη διαπαιδαγώγηση, τη φροντίδα και την ανατροφή των παιδιών, ενώ ο πατέρας ήταν ταυτισμένος με την εικόνα του κουβαλητή, δηλαδή ήταν υπεύθυνος για την […]