Επιστημονική Εσπερίδα με θέμα: «Διεκδίκηση και Υποστήριξη Κοινών Χρηματοδοτούμενων Προγραμμάτων και Δράσεων»

Η ΕΠΑΨΥ συμμετείχε στην Επιστημονική Εσπερίδα με θέμα: «ΟΤΑ & ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ: Διεκδίκηση & Υποστήριξη Κοινών Χρηματοδοτούμενων Προγραμμάτων & Δράσεων» στις 25 Μαΐου 2023. Ο Κλινικός Κοινωνικός Λειτουργός της ΕΠΑΨΥ, Μιχαήλ Γκουντούμας, ανέπτυξε την ομιλία με θέμα: “Δομές Ψυχοκοινωνικής Αποκατάστασης: Η Σημασία της Συνεργασίας με τους ΟΤΑ για τη Μείωση των Ανισοτήτων & την […]