«Ανοιχτός Διάλογος (Open Dialogue): Οι οικογένειες στη μάχη κατά της ψύχωσης»: Άρθρο των Μ. Σκουρτέλη – Δ. Γαλάνη στο iEidiseis.gr (17/10/2021)

Ανοιχτός Διάλογος (Open Dialogue) - Οι οικογένειες στη μάχη κατά της ψύχωσης

Η απαρχή του μοντέλου του Ανοιχτού Διαλόγου –μιας νέας, καινοτόμας θεραπευτικής πρότασης από τον Jaakko Seikkula– τοποθετείται στην Φινλανδία στις αρχές της δεκαετίας του 1980. Το Κέντρο Ημέρας Franco Basaglia της ΕΠΑΨΥ εφαρμόζει αυτό το μοντέλο από το 2018. Η προσέγγιση του Ανοιχτού Διαλόγου αποτελεί τόσο μια φιλοσοφική/θεωρητική προσέγγιση για ανθρώπους που βιώνουν μια κρίση […]