«Έφηβοι και ψυχική υγεία: Η “παρένθεση” της ψυχιατρικής μεταρρύθμισης στην Ελλάδα»: Άρθρο της Κ. Ζερβάκη στο News 24/7 (02/08/2021)

Έφηβοι και ψυχική υγεία - Η «παρένθεση» της ψυχιατρικής μεταρρύθμισης στην Ελλάδα

Η εφηβεία αποτελεί μια μεταβατική περίοδο, κατά την οποία οι νέοι καλούνται να αντεπεξέλθουν σε πολλαπλές αναπτυξιακές προκλήσεις και να κατακτήσουν δεξιότητες καθοριστικές για τη μετέπειτα ψυχοκοινωνική τους προσαρμογή ως ενήλικες. Ιδιαίτερα ευάλωτα ως προς την εμφάνιση δυσκολιών ψυχικής υγείας στην εφηβεία είναι τα παιδιά τα οποία προέρχονται από επιβαρυμένα και δυσλειτουργικά οικογενειακά περιβάλλοντα, παιδιά […]