Επεισόδιο 1 / Καλεσμένος ο Νίκος Στεφανής

Νίκος Στεφανής

Τι θα πει «έγκαιρη παρέμβαση στην ψύχωση»; Πώς θα λειτουργούν οι μονάδες έγκαιρης παρέμβασης στην ψύχωση που πρόκειται να δημιουργηθούν – τι προσωπικό θα έχουν, σε ποιους θα απευθύνονται, ποιο θα είναι το πεδίο δράσης τους; Μπορεί το πρόγραμμα αυτό να οδηγήσει σε πλήρη θεραπεία και τι θα σημάνει η εφαρμογή του για τις ακούσιες […]