Για το Κέντρο Ημέρας Αμαρουσίου καλέστε εδώ
Για το Κέντρο Ημέρας Άνοιας Λάρισας καλέστε εδώ
Για τις Κινητές Μονάδες ΒΑ και Δ Κυκλάδων καλέστε εδώ
Για το πρόγραμμα υποστήριξης προσφύγων καλέστε εδώ
Previous
Next
EPAPSY_LOGO_GR

Προσεγγίζοντας τη γυναικεία ενδυνάμωση

Ο ρόλος της γυναίκας και η θέση της στο κοινωνικό σύνολο έχει διαμορφωθεί μέσα από το πέρασμα του χρόνου με πολλούς σημαντικούς αγώνες για την εξίσωση των φύλων. Ο αγώνας τους όμως προκειμένου να διεκδικήσουν και να κατοχυρώσουν την ισότιμη θέση τους στην κοινωνία δεν σταματά ποτέ. Το γυναικείο φύλο εξακολουθεί να αντιμετωπίζεται ακόμη και σήμερα ως το πιο αδύναμο.  Ο ρόλος τους στην κοινωνική και οικονομική ζωή είναι καθοριστικός. Τα χαρακτηριστικά εκείνα που διέπουν την φύση τους όπως η ενσυναίσθηση, η συνεργασία, η αφοσίωση, η ανθεκτικότητα και η φροντίδα, είναι αυτά που σε περιόδους κρίσης και κινδύνου είναι ζωτικής σημασίας.  Η ενδυνάμωση των γυναικών μπορεί να οριστεί ως η διαδικασία κατά την οποία οι γυναίκες αποκτούν τη δύναμη και τον έλεγχο της ζωής τους λαμβάνοντας μόνες τους τις αποφάσεις που τις αφορούν και επιλέγοντας ό,τι επιθυμούν. Διεκδικώντας οι γυναίκες τα δικαιώματα τους στην εκπαίδευση, την υγεία και την εργασία, γίνονται περισσότερο ανεξάρτητες και ικανές να καταπολεμήσουν οποιοδήποτε έγκλημα διαδραματίζεται εις βάρος τους. Αποτελεί ένα πολυδιάστατο φαινόμενο που  περιλαμβάνει την ανάπτυξη της αυτογνωσίας, την συνείδηση της αξίας και των δυνατοτήτων τους, την ανεξαρτησία, το δικαίωμα τους στην επιλογή, το δικαίωμα τους στην πρόσβαση σε ευκαιρίες και πόρους, την προσωπική ανάπτυξη, την καλλιέργεια ατομικών και κοινωνικών δεξιοτήτων ,το δικαίωμα τους στον έλεγχο της ζωής τους (δημόσια και ιδιωτική), την αυτοπεποίθηση, αλλά και την αλληλεγγύη και την υποστήριξη μεταξύ των γυναικών.

Στόχος η πολύπλευρη ενδυνάμωση νέων γυναικών μέσω εκπαίδευσης, κατάρτισης και ανάπτυξης ικανοτήτων για μεγαλύτερη συμμετοχή, λήψη αποφάσεων, δύναμη και δράση, ώστε να αναλάβουν τον πλήρη έλεγχο της ζωής τους σε σχέση με την οικονομική τους δραστηριότητα, τον δημόσιο/πολιτικό χώρο που έχουν στη διάθεσή τους, την εναρμόνιση του επαγγελματικού με τον προσωπικό χρόνο, τη διασφάλιση των δικαιωμάτων τους στην εργασία, στην υγεία και σε όλους τους τομείς της ζωής τους.

Είναι πολύ σημαντικό όλοι, ανεξαρτήτως φύλου και κοινωνικής τάξεως, να συνεχίσουμε να αγωνιζόμαστε καθώς και να στηρίζουμε δράσεις που στοχεύουν στην εξάλειψη όλων εκείνων των στερεοτύπων και των προκαταλήψεων που έρχονται αντιμέτωπες οι γυναίκες σε όλους τους τομείς, όπως για παράδειγμα η πολιτική, η οικονομία, η εκπαίδευση και οι ευκαιρίες εργασίας. Γιατί η ισότιμη συμμετοχή γυναικών και αντρών είναι άμεσα συνδεδεμένη με την πρόοδο και την ανάπτυξη των σύγχρονων κοινωνιών.

Η αυτογνωσία αναδεικνύεται ως σημαντικό στοιχείο στην ενδυνάμωση των γυναικών. Μέσω της αναγνώρισης και αποδοχής της ταυτότητάς τους, των δυνατοτήτων τους και των δικαιωμάτων τους, οι γυναίκες ενισχύουν την αυτοπεποίθησή τους και την ικανότητά τους να επιτύχουν τους στόχους τους στη ζωή. Αυτή η διαδικασία ενδυνάμωσης δεν είναι μόνο προσωπική, αλλά και κοινωνική, καθώς η δημιουργία ενός υποστηρικτικού περιβάλλοντος μεταξύ των γυναικών είναι ουσιώδης για την ευημερία και την επιτυχία τους.

Πώς, λοιπόν, μπορούν οι γυναίκες να ενισχύσουν την αυτοπεποίθησή τους;

Μέσω της αυτοαποδοχής: Η αυτοπεποίθηση ξεκινά από την αποδοχή και την αγάπη του εαυτού, συμπεριλαμβανομένων των διαφορετικοτήτων, των προσόντων και των αδυναμιών.

Μέσω του καθορισμού στόχων: Ορισμός σαφών και ρεαλιστικών στόχων και δράσεων για την επίτευξή τους.

Μέσω της ανάπτυξης δεξιοτήτων: Η απόκτηση νέων δεξιοτήτων και η συνεχής εκπαίδευση βοηθούν στην ενίσχυση της αυτοπεποίθησης.

Μέσω της συμπαράστασης από το περιβάλλον: Η ενθάρρυνση από την οικογένεια, τους φίλους και τους συναδέλφους μπορεί να παίξει σημαντικό ρόλο στην ενίσχυση της αυτοπεποίθησης. Η αμοιβαία υποστήριξη μεταξύ των γυναικών αποδεικνύεται εξαιρετικά ενδυναμωτική. Αντί να ανταγωνίζονται μεταξύ τους, μπορούν να ενωθούν για να στηρίξουν και να εμπνεύσουν η μία την άλλη. Η ανταλλαγή εμπειριών, η παροχή συμβουλών και η αμοιβαία προστασία δημιουργούν ένα περιβάλλον όπου οι γυναίκες αισθάνονται ελεύθερες να αξιοποιήσουν τις δυνατότητές τους χωρίς φόβο ή ανασφάλεια.

Επιπλέον η ενδυνάμωση των γυναικών μέσω της επαγγελματικής δραστηριότητας αποτελεί κρίσιμο παράγοντα για την οικονομική, κοινωνική και προσωπική τους βελτίωση. Η εργασία δίνει στις γυναίκες τη δυνατότητα να αναπτύξουν τις ικανότητές τους, να επιτύχουν στους στόχους τους και να επηρεάσουν θετικά τη ζωή τους και την κοινωνία. Μέσω της απασχόλησης, οι γυναίκες αποκτούν οικονομική ανεξαρτησία και αυτονομία, λαμβάνοντας αποφάσεις για το μέλλον τους με πληθώρα ευκαιριών για νέες γνώσεις και εξέλιξη. Οι γυναίκες αισθάνονται πιο ενσωματωμένες στην κοινωνία, δημιουργώντας νέες κοινωνικές σχέσεις και αντιμετωπίζοντας με επιτυχία αντίξοες συνθήκες και προβλήματα. Παρ’ όλα αυτά, υπάρχουν προκλήσεις και ανισότητες στον επαγγελματικό χώρο που πρέπει να αντιμετωπιστούν για την προώθηση της ισότητας των φύλων και την κοινωνική πρόοδο.

Επίσης η συμμετοχή των γυναικών στην πολιτική είναι ουσιώδης για την αντιμετώπιση των διακρίσεων και την ενίσχυση των δημοκρατικών θεσμών. Αποτελεί κρίσιμο μέσο ενδυνάμωσης της θέσης τους στην κοινωνία. Εξασφαλίζει μια πιο εκτεταμένη και ποικίλη αντιπροσώπευση στη λήψη αποφάσεων, καθώς οι γυναίκες μπορούν να φέρουν στο τραπέζι τις δικές τους ανησυχίες, αξίες και προτεραιότητες. Οι γυναίκες στην πολιτική συχνά επικεντρώνονται σε θέματα που αφορούν τη δικαιοσύνη, την οικογενειακή πολιτική και την υγεία, αυξάνοντας έτσι τις προσπάθειες για την αντιμετώπιση σημαντικών κοινωνικών προβλημάτων. Μπορούν να προωθήσουν πολιτικές για τα δικαιώματά τους σε θέματα όπως η ισότητα των φύλων, η εκπαίδευση, η εργασία και γενικότερα η θέση τους στη κοινωνικό σύνολο.

Η ενδυνάμωση των γυναικών είναι καθοριστικής σημασίας και απαιτεί τη συνεργασία όλων μας. Μέσω της αυτογνωσίας, της αμοιβαίας υποστήριξης, της εκπαίδευσης και της πολιτικής συμμετοχής, μπορούμε να δημιουργήσουμε ένα περιβάλλον όπου οι γυναίκες έχουν τη δυνατότητα να αναπτύξουν το πλήρες δυναμικό τους και να συμβάλουν ενεργά στην κοινωνία.

Μήτση Βασιλική, Μπούνου Κατερίνα
ΝΟΣΗΛΕΥΤΡΙΕΣ ΤΕ
Οικοτροφείο ΕΠΑΨΥ Λαμίας

Μετάβαση στο περιεχόμενο
This site is registered on wpml.org as a development site.