Μονάδες Έγκαιρης Παρέμβασης στην Ψύχωση

Οι Μονάδες Έγκαιρης Παρέμβασης στην Ψύχωση της ΕΠΑΨΥ εδράζονται σε Αττική και Θεσσαλονίκη και παρέχουν υπηρεσίες ψυχικής υγείας σε άτομα από 15 έως 35 ετών και βιώνουν για πρώτη φορά ψυχωσικό επεισόδιο, όπως και στις οικογένειές τους. Σκοπός λειτουργίας της Δομής Έγκαιρης Παρέμβασης είναι με την πολυκλαδική ομάδα της να απευθυνθεί στις πολύπλευρες και πολυεπίπεδες ανάγκες που μπορεί να παρουσιάσει ένα άτομο με πρώτο ψυχωσικό επεισόδιο.

Η πολυκλαδική ομάδα των Μονάδων αποτελείται από:

   • Ψυχιάτρους, κλινικούς ψυχολόγους, νευροψυχολόγους και ψυχοθεραπευτές

   • Νοσηλευτές ψυχικής υγείας

   • Κοινωνικούς λειτουργούς

   • Εργαζόμενους ομότιμης υποστήριξης

  Οι παρεχόμενες υπηρεσίες αφορούν σε:

    • Ενημέρωση σε σχέση με την κατανόηση της ψυχικής νόσου της ψύχωσης και τις θεραπευτικές επιλογές

    • Ψυχιατρική διάγνωση, φαρμακευτική αντιμετώπιση και κλινική παρακολούθηση

    • Ψυχοθεραπευτικές παρεμβάσεις, όπως γνωσιακή ψυχοθεραπεία, οικογενειακή ψυχοθεραπεία και θεραπείες νοητικής ενδυνάμωσης

    • Ψυχοκοινωνικές παρεμβάσεις, όπως βελτίωση κοινωνικών δεξιοτήτων και υποστήριξη σε σχέση με κοινωνικές, εκπαιδευτικές, εργασιακές ανάγκες

    • Κοινωνικές υπηρεσίες με συμβουλευτική και υποστήριξη για κοινωνικά και οικονομικά θέματα, όπως επιδόματα, προνοιακά βοηθήματα.

   Οι στόχοι των παρεχόμενων υπηρεσιών της Δομής είναι οι εξής:

     • Έγκυρη και έγκαιρη αντιμετώπιση της ψυχωτικής συμπτωματολογίας με ελαχιστοποίηση του χρόνου μέχρι το άτομο να λάβει θεραπεία

     • Βελτίωση της λειτουργικότητας και της ποιότητας ζωής

     • Διατήρηση καλού θεραπευτικού αποτελέσματος και πρόληψη υποτροπών

    Στοιχεία επικοινωνίας με τη Μονάδα Έγκαιρης Παρέμβασης στην Ψύχωση «ΠΝΟΕΣ Ath»:

    Μεγάλου Αλεξάνδρου 48, 15124 Μαρούσι, Αττική

    T.: +30 21100 14837

    e-mail: pnoes.ath@epapsy.gr

    Στοιχεία επικοινωνίας με τη Μονάδα Έγκαιρης Παρέμβασης στην Ψύχωση “ΠΝΟΕΣ SKG

    Λεωφ. Βασιλίσσης Όλγας 93, 546 43 Θεσσαλονίκη

    T.: +30 23112 18357

    e-mail: pnoes.skg@epapsy.gr