Προστατευόμενα Διαμερίσματα

Τα Προστατευόμενα Διαμερίσματά μας αποτελούν μονάδες ψυχοκοινωνικής αποκατάστασης χαμηλού βαθμού υποστήριξης για άτομα με ηπιότερες ψυχοκοινωνικές δυσκολίες, που διαθέτουν αυξημένες αλλά όχι επαρκείς ικανότητες αυτοφροντίδας και αυτοεξυπηρέτησης.

Με μέση διάρκεια διαμονής τα πέντε (5) έτη, οι ωφελούμενοι λαμβάνουν περιοδική παρακολούθηση και ψυχοκοινωνική φροντίδα, με σκοπό την ανάπτυξη της μέγιστης δυνατής ανεξαρτησίας τους, της αυτονομίας τους, της αποτελεσματικής λειτουργίας τους στην κοινότητα και της αυτόνομης διαβίωσής τους.

Η ΕΠΑΨΥ διαθέτει 11 Προστατευόμενα Διαμερίσματα, καθένα από τα οποία έχει τη δυνατότητα φιλοξενίας έως τεσσάρων (4) ατόμων:

  • Προστατευόμενο Διαμέρισμα Οικοτροφείου Λυκόβρυσης
  • Προστατευόμενο Διαμέρισμα Οικοτροφείου Πεντέλης
  • Προστατευόμενο Διαμέρισμα Οικοτροφείου Χαλκίδας
  • Προστατευόμενο Διαμέρισμα Οικοτροφείου Λιβαδειάς
  • Προστατευόμενο Διαμέρισμα Οικοτροφείου Λαμίας
  • Προστατευόμενο Διαμέρισμα Οικοτροφείου Τρικάλων
  • Προστατευόμενο Διαμέρισμα Ξενώνα «Αριάδνη»
  • Προστατευόμενο Διαμέρισμα Ξενώνα «Θέτις»
  • Δύο Προστατευόμενα Διαμερίσματα Ξενώνα «Οδυσσέας»
  • Προστατευόμενο Διαμέρισμα Ξενώνα Χαλκίδας