Κέντρο Ημέρας Άνοιας Λάρισας

Το Κέντρο Ημέρας Άνοιας Λάρισας ξεκίνησε τη λειτουργία του τον Φεβρουάριο του 2021, στο πλαίσιο της πράξης «Επιχορήγηση ΕΠΑΨΥ για τη δημιουργία Ειδικού Κέντρου Ημέρας για Alzheimer στη Λάρισα», ενταγμένης στον Άξονα Προτεραιότητας «Ανάπτυξη και αξιοποίηση ικανοτήτων ανθρώπινου δυναμικού – Ενεργός κοινωνική ενσωμάτωση» του Ε.Π. «Περιφερειακό Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Θεσσαλίας 2014-2020», με τη συγχρηματοδότηση του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου (ΕΚΤ). Από τον Μάρτιο του 2022 λειτουργεί ως ένα πρότυπο κέντρο άνοιας, πιστοποιημένο από την Ελληνική Πρωτοβουλία Ενάντια στη Νόσο Αλτσχάιμερ (Hellenic Initiative Against Alzheimer’s Disease – HIAAD).

Λειτουργεί ως μονάδα ημι-ημερήσιας παραμονής και θεραπευτικής φροντίδας ασθενών με άνοια τύπου Αλτσχάιμερ ή και άλλων συναφών διαταραχών, καθώς και στήριξης των οικογενειών τους. Προσφέρει πολλές και διαφορετικές υπηρεσίες, με βασικό, κοινό γνώμονα τον σεβασμό στις ανάγκες, στα βιώματα και στα δικαιώματα των ανθρώπων που εξυπηρετεί.

Η διεπιστημονική ομάδα του Κέντρου αποτελείται από νευρολόγους, νευροψυχολόγους, λογοθεραπευτή, κοινωνικό λειτουργό, γυμναστή και νοσηλευτή, οι οποίοι συνεργάζονται για να υποστηρίξουν ολιστικά μεγάλο εύρος αναγκών που προκύπτουν από τη νόσο. Η ομάδα είναι προσανατολισμένη στην κοινότητα και σε συνεργασίες με άλλους φορείς, δήμους και υπηρεσίες, με στόχο την ευρεία διάχυση των υπηρεσιών της στην κοινότητα. 

Οι στόχοι της μονάδας μας

  • Παροχή ολοκληρωμένης θεραπευτικής και κοινωνικής φροντίδας σε ασθενείς με διαταραχή μνήμης και συναφείς νοητικές διαταραχές, καθώς και υποστήριξη των οικογενειών τους
  • Παροχή ψυχοκοινωνικών μη φαρμακευτικών παρεμβάσεων
  • Ενημέρωση, εκπαίδευση και υποστήριξη των φροντιστών
  • Δράσεις ευαισθητοποίησης και ενημέρωσης της κοινότητας
  • Συμβολή στην προαγωγή της ερευνητικής δραστηριότητας

Υπηρεσίες, δράσεις & προγράμματα

Ιατρείο Μνήμης

Οι ασθενείς αξιολογούνται ως προς τις νοητικές λειτουργίες και τη λειτουργικότητά τους από νευρολόγο, νευροψυχολόγο και λογοθεραπευτή. Οι γιατροί του Κέντρου συνεργάζονται, όταν κρίνεται απαραίτητο, με τον θεράποντα ιατρό που έχει παραπέμψει τον ασθενή, ώστε να διευκολυνθεί ο δεύτερος με τους φαρμακευτικούς ή άλλους χειρισμούς. Επιπλέον, στόχος του Ιατρείου Μνήμης είναι η διασύνδεση με φορείς πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας, επιστημονικούς και κοινοτικούς φορείς, ώστε να υπάρξει ενημέρωση των αρμοδίων, αλλά και ευρεία διάχυση των υπηρεσιών του Κέντρου στην κοινότητα.

Νοητική Ενδυνάμωση

Στόχος της συγκεκριμένης παρέμβασης είναι η σταθεροποίηση ή ακόμα και βελτίωση των νοητικών λειτουργιών (μνήμη, λόγος, κρίση, προσοχή κ.ά.) του ατόμου. Για τον σκοπό αυτόν χρησιμοποιείται πλήθος δραστηριοτήτων, όπως ασκήσεις μνήμης, προσανατολισμός στην επικαιρότητα, εκπαίδευση στη χρήση μνημονικών βοηθημάτων (σημειωματάριο, ημερολόγιο), επανεκμάθηση πληροφοριών (ονόματα αντικειμένων, ονόματα οικείων) κ.ά. Τα τελευταία χρόνια αρκετά προγράμματα νοητικής ενδυνάμωσης γίνονται με τη χρήση νέων τεχνολογιών, με τρόπο απλό και προσιτό ακόμα και σε όσους δεν είναι εξοικειωμένοι με την τεχνολογία.

Λογοθεραπεία

Στόχος της παρέμβασης είναι η συντήρηση και σε κάποιες περιπτώσεις η ανάκτηση από τον πάσχοντα των ικανοτήτων έκφρασης και κατανόησης του λόγου. Παράλληλα, προσφέρεται εκπαίδευση στους φροντιστές, μέσω της χρήσης στρατηγικών, ώστε να διευκολυνθεί η επικοινωνία τους με τον πάσχοντα. Τέλος, η λογοθεραπεία μπορεί να συμβάλει και προληπτικά στην τρίτη ηλικία, με ασκήσεις και δραστηριότητες ενδυνάμωσης του λόγου και του νου.

Ψυχοθεραπεία

Με βάση τις αρχές της προσωποκεντρικής και γνωσιακής-συμπεριφορικής ψυχοθεραπείας στοχεύουμε στη διερεύνηση της σχέσης ανάμεσα στη σκέψη, τη συμπεριφορά και το συναίσθημα, εκπαιδεύοντας τα άτομα στη χρήση και εφαρμογή πιο λειτουργικών μορφών σκέψης και δράσης.

Ομάδες Φροντιστών

Οι φροντιστές έχουν τη δυνατότητα να συμμετέχουν σε ομαδικά ή ατομικά προγράμματα στήριξης, ψυχολογικής ή συμβουλευτικής. Ειδικότερα, παρέχονται οι ακόλουθες υπηρεσίες: ενημέρωση, ομαδικά προγράμματα και σεμινάρια, ψυχοεκπαίδευση και απόκτηση δεξιοτήτων, ομάδες διαχείρισης συναισθημάτων.

Ομάδες Πρόληψης

Παρότι δεν υπάρχει ριζική θεραπεία και οι τρόποι πρόληψης δεν είναι ακόμη πλήρως διευκρινισμένοι, τα τελευταία χρόνια ολοένα και περισσότερες μελέτες υποστηρίζουν πως η πρόληψη της νόσου Αλτσχάιμερ εξαρτάται από την υιοθέτηση ενός συγκεκριμένου τρόπου ζωής. Για τον λόγο αυτόν στο Κέντρο μας έχουν δημιουργηθεί Ομάδες Πρόληψης με στόχο τη νοητική ενδυνάμωση, τη δημιουργική απασχόληση, καθώς και τη συμβουλευτική και ψυχολογική υποστήριξη των υγιών ατόμων τρίτης ηλικίας.

Κοινωνική Υπηρεσία

Στόχο έχει την ενημέρωση του ενδιαφερομένου όσον αφορά τη χρήση παροχών του Κέντρου, την υποστήριξη και συμβουλευτική της οικογένειας, τη διασύνδεση με άλλους φορείς, την προώθηση κοινωνικών δικαιωμάτων, την ενημέρωση αναφορικά με τις παροχές κοινωνικής πρόνοιας, καθώς και την ενημέρωση και ευαισθητοποίηση της κοινότητας.

Προγράμματα γυμναστικής

Περιλαμβάνουν δραστηριότητες όπως περπάτημα, αεροβική άσκηση, ασκήσεις ισορροπίας και μυϊκής ενδυνάμωσης, χορό, ασκήσεις ορθοσωμίας, έγερσης, χειρισμού αντικειμένων, πρόληψης πτώσεων και ομαδικές ασκήσεις, με στόχο την ενθάρρυνση της αυτοεξυπηρέτησης σε δραστηριότητες της καθημερινής ζωής (προσωπική υγιεινή, ντύσιμο, σίτιση), καθώς και τη βελτίωση της φυσικής και ψυχικής κατάστασης του ατόμου αλλά και της ποιότητας ζωής του συνολικότερα.

Θεραπείες τέχνης – Δημιουργική απασχόληση – Θεραπείες πρόκλησης ευχάριστων αναμνήσεων

Μέσα από δραστηριότητες όπως η ζωγραφική, η μουσικοθεραπεία, οι χειροτεχνίες κ.ά. το άτομο κινητοποιείται και μπορεί να εκφραστεί συναισθηματικά με μη λεκτικό τρόπο, βελτιώνοντας τη συναισθηματική του κατάσταση και ενισχύοντας την αυτοπεποίθησή του. Η θεραπεία μέσω ανάκλησης θετικών αναμνήσεων έχει στόχο την ενίσχυση της αίσθησης του εαυτού και του ψυχολογικού παρόντος του ατόμου με άνοια.

Εθελοντισμός

Αναγνωρίζοντας ότι ο εθελοντισμός προσφέρει σημαντικά οφέλη στον εθελοντή αλλά και στον άνθρωπο ο οποίος δέχεται την εθελοντική προσφορά, στο Κέντρο Ημέρας λειτουργεί Δίκτυο Εθελοντών, μέσω του οποίου παρέχεται η δυνατότητα σε επαγγελματίες ψυχικής υγείας, και μη, να συμμετέχουν στην υλοποίηση των πολύπλευρων δράσεών του. Κύριο μέλημά μας είναι ο εθελοντισμός να πραγματοποιείται σε οργανωμένο πλαίσιο, προσφέροντας ευκαιρίες για εκπαίδευση, εποπτεία και πρακτική άσκηση.

Κοινοτικές δράσεις, σεμινάρια και webinars που αφορούν τo Αλτσχάιμερ και συναφείς νοητικές διαταραχές

Από την επιστημονική ομάδα του Κέντρου Ημέρας πραγματοποιούνται ημερίδες, σεμινάρια, καθώς και αρθρογραφία σε έντυπο και ηλεκτρονικό Τύπο με σκοπό τη δικτύωση και την ευαισθητοποίηση της κοινότητας.

Ερευνητικό έργο – Εποπτεία σε πρακτική άσκηση και διενέργεια διπλωματικών εργασιών (προπτυχιακού, μεταπτυχιακού και διδακτορικού επιπέδου σπουδών)

Το Κέντρο Ημέρας συμμετέχει ενεργά στην έρευνα στον τομέα της άνοιας και των νευροεκφυλιστικών νοσημάτων, δίνοντας και στους ωφελούμενους τη δυνατότητα να ενημερωθούν και να συμμετάσχουν προαιρετικά στις διάφορες μελέτες. Παράλληλα, αποτελεί επίσημο φορέα πρακτικής άσκησης και διενέργειας διπλωματικών εργασιών (προπτυχιακού, μεταπτυχιακού και διδακτορικού επιπέδου σπουδών) για επαγγελματίες ψυχικής υγείας.

Στοιχεία επικοινωνίας

Δ/νση: Bενιζέλου 141, Λάρισα, Τ.Κ. 41222

Τηλ.: 2410 257478

Email: dcanoia@epapsy.gr, anoia.larissa@gmail.com

Επιστημονικά Υπεύθυνος: Ευθύμιος Δαρδιώτης

Ημέρες & ώρες λειτουργίας: Δευτ.-Τετ.-Παρ. 8:00-17:00, Τρ.-Πέμ. 8:00-20:00