Οικοτροφεία

Τα Οικοτροφεία μας αποτελούν μονάδες ψυχοκοινωνικής αποκατάστασης μακράς διαμονής, που παρέχουν υψηλού βαθμού υποστήριξη σε άτομα με σοβαρές ψυχοκοινωνικές δυσκολίες και χαμηλό βαθμό λειτουργικότητας. Η διεπιστημονική ομάδα που τα πλαισιώνει αποτελείται από ψυχολόγους, κοινωνικούς λειτουργούς, νοσηλευτές και προσωπικό φροντίδας, που εκπαιδεύονται και αξιολογούνται τακτικά με στόχο την ποιοτική διασφάλιση του έργου τους.

 

Η παρεχόμενη φροντίδα αποσκοπεί:

 • Στη βελτίωση των λειτουργικών δεξιοτήτων των ωφελούμενων και του μέγιστου δυνατού βαθμού αυτονομίας τους
 • Στην ανάπτυξη των κοινωνικών δεξιοτήτων τους
 • Στην ενσωμάτωσή τους στην κοινότητα και τη συμμετοχή τους στη ζωή και τις δράσεις της τοπικής κοινωνίας
 • Στην προαγωγή της ψυχικής υγείας στην κοινότητα, μέσα από δράσεις ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης του πληθυσμού ενάντια στο στίγμα της ψυχικής νόσου και τον κοινωνικό αποκλεισμό
 

Υπηρεσίες, δράσεις & προγράμματα

 • Ψυχιατρική και ιατρική παρακολούθηση και θεραπεία
 • Ψυχοθεραπεία, αποκαταστασιακές παρεμβάσεις, υποστήριξη σε κοινωνικά προβλήματα
 • Δημιουργία και υλοποίηση ατομικού προγράμματος βελτίωσης ατομικών και κοινωνικών δεξιοτήτων και αυτοεξυπηρέτησης, προσαρμοσμένου στους στόχους, στις ικανότητες και στις ανάγκες κάθε ενοίκου
 • Ψυχοεκπαίδευση
 • Προετοιμασία για διαμονή σε πλαίσιο ημιαυτόνομης διαβίωσης (Προστατευόμενο Διαμέρισμα)
 • Προετοιμασία για εργασία ή/και προστατευόμενη εργασία
 • Επανασύνδεση με το κοινωνικό περιβάλλον
 • Υποστήριξη και συμβουλευτική οικογενειών
 • Εκπαιδευτικές και θεραπευτικές δραστηριότητες (θεατρικό παιχνίδι, ομάδες αφήγησης, βιωματικές ασκήσεις)
 • Ψυχαγωγικές δραστηριότητες
 • Δράσεις συνηγορίας και υπεράσπισης δικαιωμάτων
 • Δράσεις προαγωγής ψυχικής υγείας ενάντια στο στίγμα και τον κοινωνικό αποκλεισμό (εκδηλώσεις, ημερίδες, σεμινάρια)
 

Οικοτροφεία