ΞΕΝΩΝΕΣ ΕΝΗΛΙΚΩΝ

Οι Ξενώνες μας αποτελούν μονάδες βραχείας διαμονής, όπου φιλοξενούνται άτομα με σοβαρές ψυχοκοινωνικές δυσκολίες που δεν έχουν οικογένεια ή κρίνεται θεραπευτική η προσωρινή απομάκρυνσή τους από το οικογενειακό τους περιβάλλον. Φιλοξενούνται επίσης άτομα που έχουν ανάγκη περιόδου προσαρμογής και επανεκπαίδευσης για τη ζωή στην κοινότητα.

Η παραμονή στον Ξενώνα δεν έχει μόνιμο χαρακτήρα και ο χρόνος διαμονής, που δεν ξεπερνάει τους 36 μήνες, εξαρτάται από την ετοιμότητα των ενοίκων να μεταβούν σε πλαίσιο ημιαυτόνομης διαβίωσης (Προστατευόμενα Διαμερίσματα), να επιστρέψουν στον τόπο διαμονής τους ή να εξασφαλίσουν νέο τόπο διαμονής.

Στους Ξενώνες μας παρέχεται 24ωρη φροντίδα και υποστήριξη. Η διεπιστημονική ομάδα που την παρέχει αποτελείται από ψυχολόγους, κοινωνικούς λειτουργούς, νοσηλευτές και προσωπικό φροντίδας, που εκπαιδεύονται και αξιολογούνται τακτικά με στόχο την ποιοτική διασφάλιση του έργου τους.

Η παρεχόμενη φροντίδα αποσκοπεί:

 • Στη μείωση των νοσηλειών των ενοίκων
 • Στη βελτίωση της ποιότητας της ζωής τους
 • Στην αυτόνομη λειτουργία τους στην κοινότητα
 • Στην αποστιγματοποίηση και κοινωνική επανένταξή τους.
 

Υπηρεσίες, δράσεις & προγράμματα

Οι Ξενώνες μας υλοποιούν καθημερινά ένα θεραπευτικό πρόγραμμα που απαντά με ολιστικό τρόπο στις ανάγκες υποστήριξης των ενοίκων μας. Αυτό περιλαμβάνει: 

 • Ψυχιατρική και ιατρική παρακολούθηση και θεραπεία
 • Ψυχοθεραπεία, αποκαταστασιακές παρεμβάσεις, υποστήριξη σε κοινωνικά προβλήματα
 • Πρόγραμμα βελτίωσης ατομικών και κοινωνικών δεξιοτήτων και αυτοεξυπηρέτησης, προσαρμοσμένου στους στόχους, στις ικανότητες και στις ανάγκες κάθε ενοίκου
 • Προετοιμασία για διαμονή σε πλαίσιο ημιαυτόνομης διαβίωσης 
 • Προετοιμασία για επαγγελματική επανένταξη
 • Επανασύνδεση και συνεργασία με το οικογενειακό και κοινωνικό περιβάλλον
 • Δράσεις ενδυνάμωσης και αυτοοργάνωσης
 • Ψυχαγωγικές δραστηριότητες (έξοδοι στην κοινότητα, πρόγραμμα θερινών διακοπών, ομάδα χειροποίητων κατασκευών, ομάδα μουσικής κ.ά.)
 • Δράσεις συνηγορίας και προάσπισης δικαιωμάτων
 • Δράσεις προαγωγής ψυχικής υγείας ενάντια στο στίγμα και τον κοινωνικό αποκλεισμό

Μετά την ολοκλήρωση του αποκαταστασιακού προγράμματος κάθε ενοίκου οι μονάδες μας επιχειρούν συνεργασίες, ώστε να επιτευχθεί το «συνεχές της φροντίδας». 

Εθελοντισμός και πρακτική εργασία

Οι Ξενώνες μας προσφέρουν τη δυνατότητα πρακτικής άσκησης και εθελοντικής εργασίας σε φοιτητές Ψυχολογίας, Κοινωνικής Εργασίας κ.ά., δίνοντάς τους την ευκαιρία να παρακολουθήσουν εκ των έσω την οργάνωση και λειτουργία ενός ξενώνα ψυχοκοινωνικής αποκατάστασης και να συμμετάσχουν σε ομάδες και προγράμματα αποκατάστασης, με ατομική εποπτεία από επαγγελματίες αντίστοιχης ειδικότητας.