ΚΕΝΤΡΑ ΗΜΕΡΑΣ

Τα Κέντρα Ημέρας Ψυχοκοινωνικών Παρεμβάσεων στην Κοινότητα της ΕΠΑΨΥ αποτελούν ανοιχτές κοινοτικές μονάδες ψυχικής υγείας που απευθύνονται, ανάλογα με τον τομέα εξειδίκευσής τους, σε ενήλικους κατοίκους του Τομέα Ψυχικής Υγείας στον οποίον υπάγονται.

Με διεπιστημονικές ομάδες που αποτελούνται από έμπειρους, υψηλής κατάρτισης επαγγελματίες ψυχιάτρους, νευρολόγους, ψυχολόγους, κοινωνικούς λειτουργούς, εργοθεραπευτές, ειδικούς φυσικής αγωγής και νοσηλευτικό προσωπικό, εργάζονται με στόχο την ολιστική και εξατομικευμένη προσέγγιση θεμάτων ψυχικής υγείας, σε ατομικό, οικογενειακό και συλλογικό, κοινωνικό επίπεδο. 

Με κοινό γνώμονα τον σεβασμό στις ανάγκες, στα βιώματα, στην προσωπικότητα και στα δικαιώματα των ανθρώπων που εξυπηρετούν, τα Κέντρα Ημέρας μας λειτουργούν σε συνεργασία με την τοπική κοινότητα, δομές ψυχικής υγείας, δημοτικές υπηρεσίες και φορείς, συλλόγους ληπτών υπηρεσιών ψυχικής υγείας και οικογενειών, εθελοντικές ομάδες και άλλους φορείς της κοινότητας.