Για το Κέντρο Ημέρας Αμαρουσίου καλέστε εδώ
Για το Κέντρο Ημέρας Άνοιας Λάρισας καλέστε εδώ
Για τις Κινητές Μονάδες ΒΑ και Δ Κυκλάδων καλέστε εδώ
Για το πρόγραμμα υποστήριξης προσφύγων καλέστε εδώ
Previous
Next
EPAPSY_LOGO_GR

Παπαθανασίου, Χ., και Τριττάρη, Μ., 2022. Υπηρεσίες ψυχοκοινωνικής υποστήριξης προσφυγισσών θυμάτων έμφυλης βίας: Βασικές αρχές και καλές πρακτικές. ΤΟ ΒΗΜΑ ΤΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ Τόμος Κ΄, τεύχος 76, Χειμώνας 2022.

Σκοπός: Η παρούσα εργασία έχει ως στόχο την παρουσίαση των βασικών αρχών και των καλών πρακτικών που εφαρμόζονται σε υπηρεσίες που στηρίζουν προσφύγισσες θύματα έμφυλης βίας. Μεθοδολογία: Πραγματοποιήθηκε περιγραφική ανασκόπηση της υπάρχουσας βιβλιογραφίας. Αποτελέσματα: Βασικές αρχές μίας υποστηρικτικής υπηρεσίας αποτελούν: α) το καταρτισμένο προσωπικό, β) η προστασία της ανθρώπινης αξιοπρέπειας, γ) η παροχή υποστηρικτικών υπηρεσιών σε 24ωρη βάση, δ) η συνηγορία και ε) η φροντίδα των παιδιών. Οι υποστηρικτικές υπηρεσίες κατηγοριοποιούνται σε: α) συμβουλευτικά κέντρα, β) καταφύγια-ξενώνες και γ) τηλεφωνικές γραμμές άμεσης βοήθειας. Συζήτηση: Στην Ελλάδα παρατηρείται έλλειψη υπηρεσιών ψυχοκοινωνικής υποστήριξης που να απευθύνονται σε αυτή την πληθυσμιακή ομάδα. Απαιτείται η δημιουργία σύγχρονων και εξειδικευμένων υπηρεσιών και η προσαρμογή των υπαρχουσών δομών στις κατευθυντήριες οδηγίες διεθνών οργανισμών.

Διαβάστε εδώ.

Μετάβαση στο περιεχόμενο
This site is registered on wpml.org as a development site.