Για το Κέντρο Ημέρας Αμαρουσίου καλέστε εδώ
Για το Κέντρο Ημέρας Άνοιας Λάρισας καλέστε εδώ
Για τις Κινητές Μονάδες ΒΑ και Δ Κυκλάδων καλέστε εδώ
Για το πρόγραμμα υποστήριξης προσφύγων καλέστε εδώ
Previous
Next
EPAPSY_LOGO_GR

Θέση εργασίας: Ψυχολόγος Δομής Έγκαιρης Παρέμβασης στην Ψύχωση

Η ΕΠΑΨΥ καλεί τους ενδιαφερόμενους/-ες προς υποβολή βιογραφικού σημειώματος για την πρόσληψη ΠΕ Ψυχολόγων, προκειμένου να στελεχωθούν καινούργιες δομές Έγκαιρης Παρέμβασης στην Ψύχωση στις περιφερειακές ενότητες Βόρειου Τομέα Αθηνών και Θεσσαλονίκης.

Οι ενδιαφερόμενοι/-ες υποψήφιοι/-ες μπορούν να αποστείλουν το βιογραφικό τους, μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, στο grammateia@epapsy.gr, με την ένδειξη «Θέση Ψυχολόγου», μέχρι και τις 24/02/2023.

Κύρια καθήκοντα και βασικές αρμοδιότητες

 • Καταγραφή και αξιολόγηση των επειγόντων και χρόνιων θεμάτων ψυχικής υγείας και ψυχολογικής κατάστασης των νέων φιλοξενούμενων και δρομολόγηση της αντιμετώπισής τους
 • Οργάνωση και συμμετοχή σε ομαδικές και ατομικές συνεδρίες για την ψυχολογική υποστήριξη και ανάπτυξη δραστηριοτήτων και παρεμβάσεων
 • Συνεργασία με τον κοινωνικό λειτουργό για τη λήψη και αποτύπωση ορθού ψυχοκοινωνικού ιστορικού και για την τήρηση του σχετικού αρχείου στον ατομικό φάκελο
 • Επιμέλεια των εκθέσεων και των στατιστικών στοιχείων για τα θέματα της αρμοδιότητάς του/της
 • Παρακολούθηση των δαπανών ψυχικής υγείας των ωφελουμένων. Διασφάλιση της εμπιστευτικότητας των ιατρικών πληροφοριών των ωφελουμένων.
 • Συμμετοχή στις ομάδες προσωπικού και στην εκπαίδευση του προσωπικού

Τυπικά προσόντα

 • Πτυχίο ΑΕΙ Ψυχολογίας
 • Άδεια ασκήσεως επαγγέλματος
 • Καλή γνώση χειρισμού Η/Υ
 • Προηγούμενη συναφής εργασιακή εμπειρία
 • Επικοινωνιακές δεξιότητες
 • Πνεύμα συνεργασίας και ομαδικότητας
 • Ακεραιότητα και υπευθυνότητα
 • Δεξιότητες συνεργασίας και συντονισμού στο πλαίσιο ομαδικής λειτουργίας
 • Ικανότητα εργασίας υπό συνθήκες πίεσης, ανάληψη πρωτοβουλιών, ικανότητα επίλυσης προβλημάτων σε καθημερινές καταστάσεις και σε κρίσεις
 • Ικανότητα αποτελεσματικής επικοινωνίας, διαμεσολάβησης και ομαδικής λειτουργίας

Συνεκτιμώμενα προσόντα

 • Μεταπτυχιακός τίτλος σπουδών σε συναφές αντικείμενο
 • Άδεια οδήγησης Ι.Χ. αυτοκινήτου
 • Εμπειρία εθελοντικής απασχόλησης
 • Εμπειρία στην κοινοτική παροχή υπηρεσιών ψυχικής υγείας
 • Εμπειρία και ενδιαφέρον για ερευνητικές δραστηριότητες
 • Δεξιότητες επεξεργασίας στατιστικών δεδομένων (SPSS)
 • Εμπειρία και ενδιαφέρον για κοινοτικές δράσεις προαγωγής ψυχικής υγείας

Η θέση αναφέρεται:

Στον επιστημονικά υπεύθυνος της δομής

Διάρκεια σύμβασης

Η διάρκεια της σύμβασης θα είναι ορισμένου χρόνου. Η σύμβαση είναι πλήρους απασχόλησης, 8ωρης εργασίας.

Ενδέχεται να ζητηθούν από τους υποψηφίους συστατικές επιστολές.

Μετάβαση στο περιεχόμενο
This site is registered on wpml.org as a development site.