Για το Κέντρο Ημέρας Αμαρουσίου καλέστε εδώ
Για το Κέντρο Ημέρας Άνοιας Λάρισας καλέστε εδώ
Για τις Κινητές Μονάδες ΒΑ και Δ Κυκλάδων καλέστε εδώ
Για το πρόγραμμα υποστήριξης προσφύγων καλέστε εδώ
Previous
Next
EPAPSY_LOGO_GR

Θέση εργασίας: Ψυχολόγος Κέντρου Ημέρας Αντιμετώπισης Διατροφικών Διαταραχών Παιδιών και Εφήβων

Η ΕΠΑΨΥ καλεί τους ενδιαφερόμενους/-ες προς υποβολή βιογραφικού σημειώματος για την πρόσληψη ΠΕ Ψυχολόγων, προκειμένου να στελεχωθούν νέα Κέντρα Ημέρας Αντιμετώπισης Διατροφικών Διαταραχών Παιδιών και Εφήβων στις περιφερειακές ενότητες Βόρειου Τομέα Αθηνών και Θεσσαλονίκης.

Οι ενδιαφερόμενοι/-ες υποψήφιοι/-ες μπορούν να αποστείλουν το βιογραφικό τους, μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, στο grammateia@epapsy.gr, με την ένδειξη «Θέση Ψυχολόγου», μέχρι και τις 24/02/2023.

Τυπικά προσόντα

 • Πτυχίο ΑΕΙ Ψυχολογίας
 • Άδεια ασκήσεως επαγγέλματος
 • Καλή γνώση χειρισμού Η/Υ
 • Προηγούμενη συναφής εργασιακή εμπειρία
 • Επικοινωνιακές δεξιότητες
 • Πνεύμα συνεργασίας και ομαδικότητας
 • Ακεραιότητα και υπευθυνότητα
 • Δεξιότητες συνεργασίας και συντονισμού στο πλαίσιο ομαδικής λειτουργίας
 • Ικανότητα εργασίας υπό συνθήκες πίεσης, ανάληψη πρωτοβουλιών, ικανότητα επίλυσης προβλημάτων σε καθημερινές καταστάσεις και σε κρίσεις
 • Ικανότητα αποτελεσματικής επικοινωνίας, διαμεσολάβησης και ομαδικής λειτουργίας

Συνεκτιμώμενα προσόντα

 • Μεταπτυχιακός τίτλος σπουδών σε συναφές αντικείμενο
 • Άδεια οδήγησης Ι.Χ. αυτοκινήτου
 • Εμπειρία εθελοντικής απασχόλησης
 • Εμπειρία στην κοινοτική παροχή υπηρεσιών ψυχικής υγείας
 • Εμπειρία και ενδιαφέρον για ερευνητικές δραστηριότητες
 • Δεξιότητες επεξεργασίας στατιστικών δεδομένων (SPSS)
 • Εμπειρία και ενδιαφέρον για κοινοτικές δράσεις προαγωγής ψυχικής υγείας

Κύρια καθήκοντα και βασικές αρμοδιότητες

 • Καταγραφή και αξιολόγηση των επειγόντων και χρόνιων θεμάτων ψυχικής υγείας και ψυχολογικής κατάστασης των νέων φιλοξενουμένων και δρομολόγηση της αντιμετώπισής τους. Αναφέρεται κατά περίπτωση στον επιστημονικά υπεύθυνο και στον συντονιστή.
 • Οργάνωση και συμμετοχή σε ομαδικές και ατομικές συνεδρίες για την ψυχολογική υποστήριξη και ανάπτυξη δραστηριοτήτων και παρεμβάσεων
 • Συνεργασία με τον κοινωνικό λειτουργό για τη λήψη και αποτύπωση ορθού ψυχοκοινωνικού ιστορικού και για την τήρηση του σχετικού αρχείου στον ατομικό φάκελο
 • Επιμέλεια των εκθέσεων και των στατιστικών στοιχείων για τα θέματα της αρμοδιότητάς του
 • Παρακολούθηση των δαπανών ψυχικής υγείας των ωφελουμένων. Διασφάλιση της εμπιστευτικότητας των ιατρικών πληροφοριών των ωφελουμένων.
 • Συμμετοχή στις ομάδες προσωπικού και στην εκπαίδευση του προσωπικού

Η θέση αναφέρεται:

Στον επιστημονικά υπεύθυνο της δομής

Διάρκεια σύμβασης

Η διάρκεια της σύμβασης θα είναι ορισμένου χρόνου. Η σύμβαση είναι πλήρους απασχόλησης, 8ωρης εργασίας.

Ενδέχεται να ζητηθούν από τους υποψηφίους συστατικές επιστολές.

Μετάβαση στο περιεχόμενο
This site is registered on wpml.org as a development site.