Για το Κέντρο Ημέρας Αμαρουσίου καλέστε εδώ
Για το Κέντρο Ημέρας Άνοιας Λάρισας καλέστε εδώ
Για τις Κινητές Μονάδες ΒΑ και Δ Κυκλάδων καλέστε εδώ
Για το πρόγραμμα υποστήριξης προσφύγων καλέστε εδώ
Previous
Next
EPAPSY_LOGO_GR

Θέση εργασίας: Στέλεχος Τμήματος Προσωπικού-Μισθοδοσίας

Η ΕΠΑΨΥ καλεί τους ενδιαφερόμενους προς υποβολή βιογραφικού σημειώματος για την πρόσληψη ενός (1) στελέχους Τμήματος Προσωπικού-Μισθοδοσίας.

Αρμοδιότητες

Συντονισμός και διεκπεραίωση όλων των διαδικασιών μισθοδοσίας (προσλήψεις, αποχωρήσεις, ασθένειες, άδειες, προγράμματα εργασίας κ.λπ.)

• Προετοιμασία (συλλογή και επεξεργασία), έκδοση, έλεγχος και συμφωνία μισθοδοσίας, αρχείου προσωπικού και συμβάσεων εργασίας

• Καθημερινή επαφή με το προσωπικό, ενημέρωση και παροχή απαντήσεων/διευκρινίσεων σε ερωτήματα των εργαζομένων για εργασιακά θέματα

• Συστηματική ενημέρωση της διοίκησης για αλλαγές της εργατικής και ασφαλιστικής νομοθεσίας, συνοδευόμενη από προτάσεις για την άμεση και ορθή εφαρμογή των σχετικών νέων νόμων και διατάξεων

• Διαμόρφωση της οργανωτικής δομής της εταιρείας, έλεγχος του ετήσιου προγραμματισμού για τις ανάγκες ανθρώπινου δυναμικού σύμφωνα με την αγορά εργασίας και διασφάλιση της εύρυθμης λειτουργίας όλων των δομών

• Επικοινωνία και διαχείριση λοιπών θεμάτων και παροχών προσωπικού

• Πραγματοποίηση συνεντεύξεων υποψηφίων, σε συνεργασία με τους υπευθύνους τμημάτων

• Δημιουργία και διατήρηση θετικών εργασιακών σχέσεων με υπαλλήλους και στελέχη. Διασφάλιση της εφαρμογής της στρατηγικής HR, διατηρώντας διάλογο με τους εργαζόμενους.

Απαιτούμενα προσόντα

Πτυχίο ή/και Μεταπτυχιακό στη Διοίκηση Ανθρωπίνων Πόρων ή σε συναφές αντικείμενο

• Άριστη γνώση MS Office

• Γνώση εργατικής και ασφαλιστικής νομοθεσίας

• Γνώση διαδικασιών συστήματος ΕΡΓΑΝΗ

• Ευχέρεια στη χρήση της ελληνικής γλώσσας

• Πολύ καλή γνώση της αγγλικής γλώσσας

Πρόσθετα προσόντα

Ικανότητα ανεξάρτητης και αποτελεσματικής εργασίας, καθώς και κατανόησης των λειτουργιών και των αναγκών οργάνωσης του φορέα

• Συμβουλευτικές δεξιότητες, πνεύμα διαπραγμάτευσης και επικοινωνίας, ικανότητες ανάπτυξης διαπροσωπικών σχέσεων και διαχείρισης χρόνου

• Δεξιότητες πολλαπλών εργασιών, λήψης αποφάσεων και επίλυσης προβλημάτων

• Εμπιστευτικότητα, πνεύμα συνεργασίας

• Γνώσεις ενιαίου μισθολογίου

Διάρκεια σύμβασης

Η σύμβαση είναι μισθωτού πλήρους απασχόλησης – 8ωρη εργασία.

Ενδέχεται να ζητηθούν από τους υποψηφίους συστατικές επιστολές.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αποστείλουν το βιογραφικό τους, με την ένδειξη «HR», μέχρι και τις 31/03/2023 στο mail grammateia@epapsy.gr.

Μετάβαση στο περιεχόμενο
This site is registered on wpml.org as a development site.