Για το Κέντρο Ημέρας Αμαρουσίου καλέστε εδώ
Για το Κέντρο Ημέρας Άνοιας Λάρισας καλέστε εδώ
Για τις Κινητές Μονάδες ΒΑ και Δ Κυκλάδων καλέστε εδώ
Για το πρόγραμμα υποστήριξης προσφύγων καλέστε εδώ
Previous
Next
EPAPSY_LOGO_GR

Θέσεις εργασίας: Συνεργάτες για το Κέντρο Ημέρας Άνοιας Λάρισας – ΕΠΑΨΥ

Η Εταιρεία Περιφερειακής Ανάπτυξης και Ψυχικής Υγείας (ΕΠΑΨΥ) αναζητά συνεργάτες για το Κέντρο Ημέρας Άνοιας Λάρισας – ΕΠΑΨΥ

Οι επιθυμητές ειδικότητες είναι:

Νευρολόγος

Απαραίτητα προσόντα:

Α) Πτυχίο Ιατρικής Σχολής της ημεδαπής ή ισότιμο αναγνωρισμένο της αλλοδαπής

Β) Άδεια Ασκήσεως Ιατρικού Επαγγέλματος ,

Γ) Απόφαση χορήγησης τίτλου ειδικότητας Νευρολόγου

Δ) Βεβαίωση από τον Ιατρικό Σύλλογο

Επιθυμητά:

1. Μεταπτυχιακό τίτλο σε συναφή αντικείμενο

2. Εμπειρία σε παρόμοιες δομές

Ψυχολόγος

Απαραίτητα προσόντα:

Α) Πτυχίο ή δίπλωμα Ψυχολογίας ή Φιλοσοφίας Παιδαγωγικής και Ψυχολογίας με ειδίκευση στην Ψυχολογία ΑΕΙ ή ισότιμος τίτλος σχολών της αλλοδαπής,

Β) Αναγγελία άσκησης επαγγέλματος Ψυχολόγου

Επιθυμητά:

1. Μεταπτυχιακό τίτλο σε συναφή αντικείμενο

2. Εμπειρία σε παρόμοιες δομές

ΠΕ/ΤΕ Κοινωνικής εργασίας

Απαραίτητα προσόντα:

Α) Πτυχίο τμήματος Κοινωνικής Εργασίας ΑΕΙ/ΤΕΙ

Β) Άδεια άσκησης επαγγέλματος Κοινωνικού Λειτουργού ή Κοινωνικής Εργασίας

Επιθυμητά:

1. Μεταπτυχιακό τίτλο σε συναφή αντικείμενο

2. Εμπειρία σε παρόμοιες δομές

ΠΕ/ΤΕ Λογοθεραπευτής/τρια

Απαραίτητα προσόντα:

Α) Πτυχίο Πανεπιστημιακής ή Τεχνολογικής Εκπαίδευσης της ημεδαπής ή ισότιμης Σχολής της αλλοδαπής.

Β) Άδεια Ασκήσεως Επαγγέλματος.

Επιθυμητά:

1. Μεταπτυχιακό τίτλο σε συναφή αντικείμενο

2. Εμπειρία σε παρόμοιες δομές

ΠΕ/ΤΕ Γυμναστής/τρια

Απαραίτητα προσόντα:

Α) Πτυχίο Πανεπιστημιακής ή Τεχνολογικής Εκπαίδευσης της ημεδαπής ή ισότιμης Σχολής της αλλοδαπής.

Β) Άδεια Ασκήσεως Επαγγέλματος

Επιθυμητά:

1. Μεταπτυχιακό τίτλο σε συναφή αντικείμενο

2. Εμπειρία σε παρόμοιες δομές

ΠΕ/ΤΕ Εργοθεραπευτής/τρια

Απαραίτητα προσόντα:

Α) Πτυχίο Πανεπιστημιακής ή Τεχνολογικής Εκπαίδευσης της ημεδαπής ή ισότιμης Σχολής της αλλοδαπής.

Β) Άδεια Ασκήσεως Επαγγέλματος.

Επιθυμητά:

1. Μεταπτυχιακό τίτλο σε συναφή αντικείμενο

2. Εμπειρία σε παρόμοιες δομές

ΠΕ/ΤΕ/ΔΕ Νοσηλευτής/τρια

Απαραίτητα προσόντα:

Α) Πτυχίο ΑΕΙ/ΤΕΙ/ΜΕΤΑΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ

Β) Άδεια Ασκήσεως Επαγγέλματος

Επιθυμητά:

1. Μεταπτυχιακό τίτλο σε συναφή αντικείμενο

2. Εμπειρία σε παρόμοιες δομές

ΠΕ/ΤΕ/ΔΕ Διοικητικός/η Υπάλληλος

Απαραίτητα προσόντα:

Α)Πτυχίο ΑΕΙ/ΤΕΙ/ΜΕΤΑΔΕΥΤΕΡΟΒΆΘΜΙΑΣ

Β)Γνώσεις Η/Υ

Επιθυμητά:

1. Μεταπτυχιακό τίτλο σε συναφή αντικείμενο

2. Εμπειρία σε παρόμοιες δομές

Γενικά Καθήκοντα

– Συμβολή στη διασύνδεση της δομής με την κοινότητα μέσω της κοινωνικής μελέτης της κοινότητας, της επιλογής τρόπων συστηματικής διασύνδεσης και ένταξης της δομής στον κοινωνικό ιστό, και μέσω ανάπτυξης προγραμμάτων αγωγής ψυχικής υγείας και κοινότητας.

– Συμμετοχή σε εποπτείες, θεσμικές συναντήσεις, συναντήσεις εργασίας και εκπαιδευτικές δράσεις της Μονάδος.

– Συμμετοχή σε ερευνητικές δραστηριότητες, συγγραφή άρθρων, και παρουσιάσεις σε επιστημονικά συνέδρια.

– Συμμετέχει ενεργά ως μέλος της Πολυκλαδικής Θεραπευτικής Ομάδας και εφαρμόζει τις αποφάσεις της, και είναι υπό την επιστημονική εποπτεία του Επιστημονικά Υπεύθυνου.

Οι ενδιαφερόμενοι/ες που διαθέτουν τα προσόντα, που περιγράφονται παραπάνω ανά θέση, καλούνται να αποστείλουν στην ηλεκτρονική διεύθυνση: grammateia@epapsy.gr έως 17/11/2023 ΜΕ ΚΩΔΙΚΟ «ΚΗΛ» και την θέση που ενδιαφέρονται, αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα σε μορφή Europass, με σαφή αναφορά στα στοιχεία άδειας άσκησης επαγγέλματος και τους τίτλους σπουδών (πτυχίο/α), καθώς και στην τυχόν προϋπηρεσία τους.

Μετάβαση στο περιεχόμενο
This site is registered on wpml.org as a development site.