Για το Κέντρο Ημέρας Αμαρουσίου καλέστε εδώ
Για το Κέντρο Ημέρας Άνοιας Λάρισας καλέστε εδώ
Για τις Κινητές Μονάδες ΒΑ και Δ Κυκλάδων καλέστε εδώ
Για το πρόγραμμα υποστήριξης προσφύγων καλέστε εδώ
Previous
Next
EPAPSY_LOGO_GR

Θέσεις εργασίας: Συνεργάτες για την Κινητή Μονάδα Ψυχοκοινωνικής Υποστήριξης των Πλημμυροπαθών

Η Εταιρεία Περιφερειακής Ανάπτυξης και Ψυχικής Υγείας (ΕΠΑΨΥ) αναζητά συνεργάτες για την Κινητή Μονάδα Ψυχοκοινωνικής Υποστήριξης των Πλημμυροπαθών.

Οι ειδικότητες είναι:

Ψυχολόγος

Απαραίτητα προσόντα:

Α) Πτυχίο ή δίπλωμα Ψυχολογίας ή Φιλοσοφίας Παιδαγωγικής και Ψυχολογίας με ειδίκευση στην Ψυχολογία ΑΕΙ ή ισότιμος τίτλος σχολών της αλλοδαπής,

Β) Αναγγελία άσκησης επαγγέλματος Ψυχολόγου

Επιθυμητά:

1. Μεταπτυχιακό τίτλο σε συναφή αντικείμενο

2. Εμπειρία σε παρόμοιες δομές

Καθήκοντα

–           Την παροχή υποστηρικτικών, συμβουλευτικών και κατ΄οίκον υπηρεσιών σε ασθενείς και πληγέντες από τις πλημμύρες στη Θεσσαλία.

–           Την παροχή ψυχοθεραπευτικών-υποστηρικτικών-συμβουλευτικών υπηρεσιών Ψυχολόγου στους ασθενείς, σε ατομικό και ομαδικό επίπεδο. Οι υπηρεσίες αυτές αφορούν διαγνωστική εκτίμηση και θεραπευτική αντιμετώπιση προβλημάτων.

–           Χορήγηση, αξιολόγηση, καταγραφή και παρουσίαση ειδικών δοκιμασιών, ομάδες νοητικής ενδυνάμωσης, γνωστικής αποκατάστασης, εκπαίδευση εθελοντών, εποπτεία φοιτητών πρακτικής άσκησης

–           Τη συμβολή στη διασύνδεση της δομής με την κοινότητα μέσω της κοινωνικής μελέτης της κοινότητας, της επιλογής τρόπων συστηματικής διασύνδεσης και ένταξης της δομής στον κοινωνικό ιστό, και μέσω ανάπτυξης προγραμμάτων αγωγής ψυχικής υγείας και κοινότητας.

–           Τη συμμετοχή σε εποπτείες, θεσμικές συναντήσεις, συναντήσεις εργασίας και εκπαιδευτικές δράσεις της Μονάδος

–           Συμμετοχή σε ερευνητικές δραστηριότητες, συγγραφή άρθρων, και παρουσιάσεις σε επιστημονικά συνέδρια.

–           Συμμετέχει ενεργά ως μέλος της Πολυκλαδικής Θεραπευτικής Ομάδας και εφαρμόζει τις αποφάσεις της, και είναι υπό την επιστημονική εποπτεία του Επιστημονικά Υπεύθυνου του Κέντρου Ημέρας.

–           Συμμετοχή στην υλοποίηση του κοινοτικού-κλινικού σχεδιασμού επιπροσθέτως του κλινικού έργου που παρέχει:

1. οργανωμένες δράσεις αγωγής και προαγωγής ψυχικής υγείας

2. επαφές με κοινοτικούς φορείς σε τακτά χρονικά διαστήματα

3. συμμετοχή στις τοπικές ομάδες προαγωγής ψυχικής υγείας

4. δράσεις εκπαίδευσης και ευαισθητοποίησης του τοπικού πληθυσμού και στελεχών άλλων εμπλεκομένων υπηρεσιών σε θέματα ψυχικής υγείας

ΠΕ/ΤΕ Κοινωνικής εργασίας

Απαραίτητα προσόντα:

Α) Πτυχίο τμήματος Κοινωνικής Εργασίας ΑΕΙ/ΤΕΙ

Β) Άδεια άσκησης επαγγέλματος Κοινωνικού Λειτουργού ή Κοινωνικής Εργασίας

Επιθυμητά:

1. Μεταπτυχιακό τίτλο σε συναφή αντικείμενο

2. Εμπειρία σε παρόμοιες δομές

Καθήκοντα

–           Λήψη κοινωνικού ιστορικού, αξιολόγηση ψυχοκοινωνικών αναγκών ατόμων και οικογενειών, συμβουλευτική, διασύνδεση με υπηρεσίες και φορείς, τήρηση ηλεκτρονικού αρχείου και ενημέρωση φακέλων χρηστών ομάδων.

–           Σε συνεργασία με τους υπευθύνους του Κέντρου και τη γραμματεία, αρμοδιότητες

–           σχετικές με την διασύνδεση του Κέντρου με υπηρεσίες και φορείς του δημόσιου

–           τομέα, εκπαιδευτικούς οργανισμούς, την κοινότητα και προαγωγή δράσεων.

–           Σε συνεργασία με την γραμματεία, διεκπεραίωση παραπομπών.

–           Επικοινωνία με τους συμμετέχοντες και τους φροντιστές τους

–           Αρμοδιότητες και καθήκοντα ως μέλος του προσωπικού του Κέντρου γενικά και της Θεραπευτικής Ομάδας ειδικότερα και όπως ορίζονται σε καθημερινή ή εβδομαδιαία βάση από τον Επιστημονικά υπεύθυνο ή τον αντικαταστάτη του.

–           Την παροχή υποστηρικτικών, συμβουλευτικών και κατ΄οίκον υπηρεσιών σε ασθενείς και πληγέντες από τις πλημμύρες στη Θεσσαλία.

–           Την παροχή υποστηρικτικών-συμβουλευτικών υπηρεσιών στους ωφελούμενους, σε ατομικό και ομαδικό επίπεδο. Οι υπηρεσίες αυτές αφορούν διαγνωστική εκτίμηση και θεραπευτική αντιμετώπιση προβλημάτων

–           Τη συμβολή στη διασύνδεση της δομής με την κοινότητα μέσω της κοινωνικής μελέτης της κοινότητας, της επιλογής τρόπων συστηματικής διασύνδεσης και ένταξης της δομής στον κοινωνικό ιστό, και μέσω ανάπτυξης προγραμμάτων αγωγής ψυχικής υγείας και κοινότητας.

–           Τη συμμετοχή σε εποπτείες, θεσμικές συναντήσεις, συναντήσεις εργασίας και εκπαιδευτικές δράσεις της Μονάδος

–           Συμμετοχή σε ερευνητικές δραστηριότητες, συγγραφή άρθρων, και παρουσιάσεις σε επιστημονικά συνέδρια.

–           Συμμετέχει ενεργά ως μέλος της Πολυκλαδικής Θεραπευτικής Ομάδας και εφαρμόζει τις αποφάσεις της, και είναι υπό την επιστημονική εποπτεία του Επιστημονικά Υπεύθυνου του Κέντρου Ημέρας.

–           Συμμετοχή στην υλοποίηση του κοινοτικού-κλινικού σχεδιασμού επιπροσθέτως του κλινικού έργου που παρέχει:

1. οργανωμένες δράσεις αγωγής και προαγωγής ψυχικής υγείας

2. επαφές με κοινοτικούς φορείς σε τακτά χρονικά διαστήματα

3. συμμετοχή στις τοπικές ομάδες προαγωγής ψυχικής υγείας

4. δράσεις εκπαίδευσης και ευαισθητοποίησης του τοπικού πληθυσμού και στελεχών άλλων εμπλεκομένων υπηρεσιών σε θέματα ψυχικής υγείας

Οι ενδιαφερόμενοι/ες που διαθέτουν τα προσόντα, που περιγράφονται παραπάνω ανά θέση, καλούνται να αποστείλουν στην ηλεκτρονική διεύθυνση: dcanoia@epapsy.gr έως 15/11/2023 ΜΕ ΚΩΔΙΚΟ «ΚΜΠ» και την θέση που ενδιαφέρονται, αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα σε μορφή Europass, με σαφή αναφορά στα στοιχεία άδειας άσκησης επαγγέλματος και τους τίτλους σπουδών (πτυχίο/α), καθώς και στην τυχόν προϋπηρεσία τους.

Μετάβαση στο περιεχόμενο
This site is registered on wpml.org as a development site.