ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΑΨΥ

Η ΙΣΤΟΡΙΑ ΜΑΣ

Η ΕΠΑΨΥ ιδρύθηκε το 1988 με πρωτοβουλία του καθηγητή Κοινωνικής Ψυχιατρικής Στέλιου Στυλιανίδη, προτείνοντας ένα εναλλακτικό μοντέλο παροχής ψυχιατρικής φροντίδας στην κοινότητα με βάση τις αρχές της Κοινωνικής Ψυχιατρικής και της Ψυχοκοινωνικής Αποκατάστασης. Η ιστορία της ταυτίζεται με την ιστορία της ψυχιατρικής μεταρρύθμισης στην Ελλάδα και τον αγώνα για την κατάργηση των ψυχιατρικών ασύλων, την αποστιγματοποίηση της ψυχικής νόσου και τη φροντίδα των ατόμων που αντιμετωπίζουν ψυχοκοινωνικά προβλήματα με σεβασμό στα δικαιώματα και την αξιοπρέπεια τους. Ξεκίνησε με την ίδρυση του πρώτου Ξενώνα Ψυχοκοινωνικής Αποκατάστασης στην Ελλάδα το 1990 και έκτοτε εργάζεται αδιάκοπα για την παροχή ενός μοντέλου ολοκληρωμένης φροντίδας ψυχικής υγείας στην κοινότητα.

Σήμερα, η ΕΠΑΨΥ αποτελεί έναν από τους μεγαλύτερους μη κερδοσκοπικούς φορείς παροχής υπηρεσιών ψυχικής υγείας στην Ελλάδα, έχοντας την επιστημονική και διοικητική ευθύνη είκοσι τριών στεγαστικών Μονάδων Ψυχοκοινωνικής Αποκατάστασης ανά την επικράτεια, δύο Κινητών Μονάδων Ψυχικής Υγείας στις Κυκλάδες και δύο Κέντρων Ημέρας σε Αθήνα και Λάρισα. Στο πλαίσιο του επιστημονικού της έργου, συντονίζει και υλοποιεί Ευρωπαϊκά και διεθνή προγράμματα σε συνεργασία με την Ύπατη Αρμοστεία του ΟΗΕ, την Πανευρωπαϊκή Συμμαχία κατά της κατάθλιψης (EAAD), το Ίδρυμα Μποδοσάκη και άλλους σημαντικούς φορείς, ενώ παρεμβαίνει καίρια σε καταστάσεις κοινωνικής και υγειονομικής κρίσης, και φυσικών καταστροφών. 

Σε συνέπεια με τις αρχές της Κοινοτικής Ψυχιατρικής και της Ψυχοκοινωνικής Αποκατάστασης, έχει υποστηρίξει την ίδρυση και λειτουργία Κοινωνικού Συνεταιρισμού Περιορισμένης Ευθύνης (ΚΟΙΣΠΕ) στον 5ο ΤΟΨΥ Αττικής, στην Στερεά Ελλάδα και τα Τρίκαλα, καθώς και τοπικών συλλόγων ψυχικής υγείας στη Χαλκίδα, στα Βόρεια Προάστια Αττικής και τη Βοιωτία. 

Πιστή στο ιδρυτικό της όραμα, η ΕΠΑΨΥ, παρεμβαίνει τακτικά με επιστημονικά άρθρα, ομιλίες και συνεντεύξεις σε μέσα πανελλαδικής εμβέλειας σχετικά με την προαγωγή της ψυχικής υγείας στην κοινότητα, την ψυχοκοινωνική αποκατάσταση και την πρόληψη ψυχοκοινωνικών προβλημάτων. Γιατί δεν υπάρχει υγεία χωρίς ψυχική υγεία και δεν υπάρχει ψυχική υγεία χωρίς ισότιμη πρόσβαση για όλους στα αγαθά και τις υπηρεσίες που εξασφαλίζουν το δικαίωμα συμμετοχής του κάθε ατόμου στη ζωή. 

 

Η ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΜΑΣ

Παροχή ποιοτικών ολιστικών υπηρεσιών κοινοτικής ψυχιατρικής φροντίδας για όλους, με στόχο την έγκαιρη αντιμετώπιση ψυχικών διαταραχών, την πρόληψη της αυτοκτονικότητας και τη μείωση των ακούσιων νοσηλειών.

Ενημέρωση και ευαισθητοποίηση της κοινότητας, με στόχο την εξάλειψη του στίγματος της ψυχικής νόσου και τη δημιουργία συμπεριληπτικών πλαισίων που ευνοούν την ψυχοκοινωνική επανένταξη κι αποκατάσταση των ευάλωτων ψυχικά ομάδων.

Συνηγορία και υπεράσπιση των δικαιωμάτων των ατόμων που αντιμετωπίζουν ψυχοκοινωνικές δυσκολίες, μέσω της τακτικής ενημέρωσης και νομικής υποστήριξης των ιδίων και των οικογενειών τους, καθώς και της διαμεσολάβησης σε αρμόδιους φορείς της πολιτείας και της κοινωνίας των πολιτών.

Εισαγωγή καινοτόμων προσεγγίσεων στη θεραπεία, μέσω της διαρκούς έρευνας και τεκμηρίωσης, της δημιουργίας συνεργειών σε εθνικό και διεθνές επίπεδο, και την εισαγωγή καινοτόμων προσεγγίσεων στη θεραπεία.

Συμβολή στη βελτίωση του δημόσιου συστήματος ψυχικής υγείας μέσω των αρχών και πρακτικών της κοινοτικής ψυχιατρικής.

 

ΟΙ ΑΞΙΕΣ ΜΑΣ

Δημοκρατία στη θεραπεία: Μείωση των κοινωνικών και γεωγραφικών ανισοτήτων στην ψυχοκοινωνική φροντίδα και πλήρης συμμετοχή των ληπτών και των οικογενειών τους στη θεραπεία και στα κέντρα λήψης αποφάσεων.

Δικαίωμα στο «ευ ζην»: Γεφύρωση του χάσματος μεταξύ της παροχής ψυχιατρικής φροντίδας και του ουσιαστικού «ευ ζην» των ληπτών, μέσω της προάσπισης των συνταγματικών δικαιωμάτων τους, του σεβασμού της προσωπικότητάς τους και της ισότιμης κοινωνικής συμπερίληψής τους.

Ποιότητα στη φροντίδα: Μέσω της διεπιστημονικής συνεργασία, της εφαρμογής των κατευθυντήριων γραμμών του ΠΟΥ και της τακτικής εκπαίδευσης, αξιολόγησης και εποπτείας των συνεργατών μας στην εκτέλεση του επιστημονικού έργου τους.

Διαφάνεια και λογοδοσία: Στην οικονομική διαχείριση, στην αντιμετώπιση περιστατικών σεξουαλικής παρενόχλησης και κακοποιητικής συμπεριφοράς, στην παραβίαση δικαιωμάτων και στη συνεργασία με τους συναδέλφους μας, τους λήπτες των υπηρεσιών μας και τις οικογένειές τους, τους συνεργαζόμενους κοινοτικούς φορείς και την πολιτεία.

 

ΤΟ ΟΡΑΜΑ ΜΑΣ

Η ψυχική υγεία να γίνει προτεραιότητα για όλα τα κοινωνικά στρώματα, τους θεσμούς και τις κοινότητες.


ΟΡΓΑΝΟΓΡΑΜΜΑ