ΜΗΤΡΩΑ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ

Εθνικό Μητρώο Ιδιωτικών Φορέων μη Κερδοσκοπικού χαρακτήρα που παρέχουν υπηρεσίες κοινωνικής φροντίδας αριθμός 1354

ΕιδικόΜητρώο Εθελοντικών Μη Κυβερνητικών Οργανώσεων του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης & Κοινωνικής Αλληλεγγύης Νο 1238

 

 

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ

Μητρώο Πολιτιστικών Φορέων

Η  ΕΠΑΨΥ είναι εγγεγραμμένη στο Μητρώο Πολιτιστικών Φορέων με Αριθμό Μητρώου: 67211 Ημερομηνία Εγγραφής: 25-07-2023