Η ιστορία μας

Η ΕΠΑΨY ιδρύθηκε το 1988 με πρωτοβουλία του καθηγητή Κοινωνικής Ψυχιατρικής Στέλιου Στυλιανίδη, προτείνοντας ένα εναλλακτικό μοντέλο παροχής ψυχιατρικής φροντίδας στην κοινότητα με βάση τις αρχές της Κοινωνικής Ψυχιατρικής και της Ψυχοκοινωνικής Αποκατάστασης.

Η ιστορία της ταυτίζεται με την ιστορία της ψυχιατρικής μεταρρύθμισης στην Ελλάδα και τον αγώνα για την κατάργηση των ψυχιατρικών ασύλων, την αποστιγματοποίηση της ψυχικής νόσου.

ΔΙΑΒΑΣΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

Η Ιστορία μας

Η Ε.Π.Α.Ψ.Υ. ιδρύθηκε το 1988 με πρωτοβουλία του καθηγητή Κοινωνικής Ψυχιατρικής Στέλιου Στυλιανίδη, προτείνοντας ένα εναλλακτικό μοντέλο παροχής ψυχιατρικής φροντίδας στην κοινότητα με βάση τις αρχές της Κοινωνικής Ψυχιατρικής και της Ψυχοκοινωνικής Αποκατάστασης.

 

Η ιστορία της ταυτίζεται με την ιστορία της ψυχιατρικής μεταρρύθμισης στην Ελλάδα και τον αγώνα για την κατάργηση των ψυχιατρικών ασύλων, την αποστιγματοποίηση της ψυχικής νόσου.

 

ΔΙΑΒΑΣΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

Η αποστολή μας

ΠΑΡΟΧΗ ΟΛΙΣΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΨΥΧΟΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ

 • Στεγαστικές δομές ΨΚΑ
 • Κέντρα Ημέρας 
 • Κινητές Μονάδες ΨΥ
 • Σχεδιασμός & υλοποίηση προγραμμάτων

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΚΑΙ
ΕΥΑΙΣΘΗΤΟΠΟΙΗΣΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ

 • Εξάλειψη στίγματος
 • Έγκαιρη αντιμετώπιση ψυχικών διαταραχών
 • Πρόληψη αυτοκτονικότητας
 • Μείωση ακούσιων νοσηλειών

ΣΥΝΗΓΟΡΙΑ ΚΑΙ ΥΠΕΡΑΣΠΙΣΗ ΤΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΤΩΝ ΛΗΠΤΩΝ

 • Ενημέρωση και νομική υποστήριξη
 • Διαμεσολάβηση

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΚΑΙΝΟΤΟΜΩΝ
ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΕΩΝ ΣΤΗ ΘΕΡΑΠΕΙΑ

 • Διαρκής έρευνα και τεκμηρίωση
 • Ισχυρό δίκτυο επιστημονικών συνεργειών

Συμβολή στη βελτίωση του δημόσιου συστήματος ψυχικής υγείας μέσω των αρχών και πρακτικών της κοινοτικής ψυχιατρικής

Το όραμά μας

Να εξασφαλίσουμε ολιστική κοινοτική ψυχιατρική φροντίδα σε όλους και παντού, βάσει επιστημονικά τεκμηριωμένων προτύπων και ηθικών κριτηρίων.

Οι αξίες μας

Δημοκρατία στη θεραπεία

Μείωση των κοινωνικών και γεωγραφικών ανισοτήτων στην ψυχοκοινωνική φροντίδα και πλήρης συμμετοχή των ληπτών και των οικογενειών τους στη θεραπεία και στα κέντρα λήψης αποφάσεων.

Ποιότητα στη φροντίδα

Μέσω της διεπιστημονικής συνεργασία, της εφαρμογής των κατευθυντήριων γραμμών του ΠΟΥ και της τακτικής εκπαίδευσης, αξιολόγησης και εποπτείας των συνεργατών μας στην εκτέλεση του επιστημονικού έργου τους.

Δικαίωμα στο «Ευ ζην»

Γεφύρωση του χάσματος μεταξύ της παροχής ψυχιατρικής φροντίδας και του ουσιαστικού «ευ ζην» των ληπτών, μέσω της προάσπισης των συνταγματικών δικαιωμάτων τους, του σεβασμού της προσωπικότητάς τους και της ισότιμης κοινωνικής συμπερίληψής τους.

Διαφάνεια και λογοδοσία

Στην οικονομική διαχείριση, στην αντιμετώπιση περιστατικών σεξουαλικής παρενόχλησης και κακοποιητικής συμπεριφοράς, στην παραβίαση δικαιωμάτων και στη συνεργασία με τους συναδέλφους μας, τους λήπτες των υπηρεσιών μας και τις οικογένειές τους, τους συνεργαζόμενους κοινοτικούς φορείς και την πολιτεία.

Οι άνθρωποί μας

Τάκης Βιδάλης ΕΠΑΨΥ

Στέλιος Στυλιανίδης

Ιδρυτής και Επίτιμος Πρόεδρος

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ

Ασπασία Τζαφέστα ΕΠΑΨΥ

Δημήτρης Γαλάνης

Διοικητικό συμβούλιο, Πρόεδρος

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ

Ηλίας Τσακανίκος ΕΠΟΨΥ

Κατερίνα Νομίδου

Διοικητικό συμβούλιο, Αντιπρόεδρος

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ

Αντιγόνη Αποστολοπούλου ΕΠΑΨΥ

Αντιγόνη Αποστολοπούλου

Διοικητικό Συμβούλιο, Γενική Γραμματέας

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ