Υποβολή βιογραφικών σχετικά με πρόσκληση ενδιαφέροντος ανάπτυξης μονάδων ψυχικής υγείας για πρόσφυγες

Υποβολή βιογραφικών σχετικά με πρόσκληση ενδιαφέροντος ανάπτυξης μονάδων ψυχικής υγείας για πρόσφυγες

Η ΕΠΑΨΥ στο πλαίσιο της από 4/6/2019  υπ Αρ. Πρωτ.: Γ3β/Γ.Π./οικ.42069 πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος της Διεύθυνσης Ψυχικής Υγείας του Υπουργείου Υγείας αναζητεί επαγγελματίες ψυχικής υγείας με τεκμηριωμένη εμπειρία ψυχοκοινωνικής υποστήριξης και ψυχιατρικής φροντίδας προσφύγων. Τα βιογραφικά που θα επιλεγούν θα κατατεθούν στον σχετικό φάκελο συμμετοχής της ΕΠΑΨΥ. 

 

Οι θέσεις εργασίας αφορούν στις εξής ειδικότητες:

Ψυχίατροι

– Ψυχολόγοι

– Κοινωνικοί Λειτουργοί

– Εργοθεραπευτές

– Νοσηλευτές 

– Υπάλληλοι Γενικών Καθηκόντων

– Διοικητικοί Υπάλληλοι

– Διαπολιτισμικοί Μεσολαβητές

 Οι μονάδες σύμφωνα με την πρόσκληση του Υπουργείου θα λειτουργήσουν σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη. 

 Αποστολή βιογραφικών στο grammateia@epapsy.gr  με την ένδειξη στο θέμα ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΜΨΑ ΠΡΟΣΦΥΓΩΝ έως τις 11 Ιουνίου 2019