Ξενώνας Ψ.Κ.Α. «Οδυσσέας» Προστατευόμενο Διαμέρισμα

Στοιχεία Επικοινωνίας

Φιλίππου 35β, Χαλάνδρι (Πάτηµα) – Τ.Κ. 152 35

Τηλ./Φαξ: 210 6399189
Url: www.epapsy.gr – e-mail: odysseas@epapsy.gr

Υπεύθυνος: Γιάννου Χαράλαμπος

Βρείτε μας στο χάρτη

Ξενώνας Ψ.Κ.Α. «Οδυσσέας» Προστατευόμενο Διαμέρισμα

Η Ταυτότητα της μονάδας

Ο Ξενώνας «Οδυσσέας» είναι Μονάδα Ψυχοκοινωνικής Αποκατάστασης (άρθρο 9 του Νόμου 2716/99 για την ανάπτυξη και τον εκσυγχρονισμό των υπηρεσιών υγείας) που δημιουργήθηκε στο πλαίσιο του προγράμματος του Υπουργείου Υγείας «Άμεση βοήθεια του Ψ.Ν.Α. Δρομοκαΐτειο». Αποτελεί στέγη μακράς διαμονής (36 μήνες) που παρέχει υπηρεσίες ψυχοκοινωνικής υποστήριξης σε ενήλικα άτομα με χρόνια προβλήματα ψυχικής υγείας και λειτουργεί από τον Δεκέμβριο του 2000 στο Χαλάνδρι (περιοχή Πάτημα). Η λειτουργία του Ξενώνα στηρίζεται στις αρχές της εξω-νοσοκομειακής φροντίδας, της ψυχοκοινωνικής αποκατάστασης, της κοινωνικής ένταξης και επανένταξης, παρέχοντας ένα θεραπευτικό περιβάλλον φροντίδας και στήριξης στους ενοίκους της.

 

Το προσωπικό του Ξενώνα αποτελείται από διεπιστημονική ομάδα επαγγελματιών ψυχικής υγείας, που απασχολείται σε 24ωρη βάση.

Οι στόχοι της μονάδας μας
 • Σταδιακή αυτονόμηση στην προσωπική και κοινοτική ζωή με την μέγιστη δυνατή για κάθε ένοικο ανεξαρτησία και αξιοπρέπεια
 • Υποστήριξη της επικοινωνίας των ενοίκων με τις οικογένειές τους
 • Επαγγελματική κατάρτιση και εργασιακή αποκατάσταση
 • Διαρκής ενημέρωση και ευαισθητοποίηση της κοινότητας για τη θεραπευτική διαχείριση των ατόμων με σοβαρά ψυχιατρικά προβλήματα
 • Υποστήριξη ενοίκων στην ημιαυτόνομη ή αυτόνομη διαβίωση
 • Εκπαίδευση και πρακτική άσκηση προπτυχιακών φοιτητών – σπουδαστών (Ψυχολογίας, Κοινωνικής Εργασίας κ.α.).
Υπηρεσίες, Δράσεις & Προγράμματα
 • Εξατομικευμένη ψυχιατρική και νοσηλευτική παρακολούθηση και φροντίδα
 • Ψυχολογική υποστήριξη
 • Μέριμνα σε κοινωνικο-προνοιακά θέματα
 • Εκπαίδευση σε δεξιότητες (αυτοφροντίδα, κυκλοφοριακή αγωγή, διαχείριση προσωπικών οικονομικών πόρων κλπ.)
 • Ψυχαγωγικές δραστηριότητες
 • Τακτική ιατρική παρακολούθηση
 • Συνεργασία με δημόσιους και ιδιωτικούς φορείς για την εκπαίδευση και εργασιακή απασχόληση των ενοίκων.
Προστατευόμενο Διαμέρισμα

Ο Ξενώνας «Οδυσσέας» έχει την επιστημονική και διοικητική ευθύνη δύο Προστατευόμενων Διαμερισμάτων, το καθένα από τα οποία υποστηρίζει τη διαμονή τεσσάρων ατόμων.

 

Τα Προστατευόμενα Διαμερίσματα βρίσκονται στο Δήμο Αγ. Παρασκευής και απευθύνονται σε ενήλικα άτομα που έχουν ολοκληρώσει το θεραπευτικό και αποκαταστασιακό πρόγραμμα του Ξενώνα και διαθέτουν ικανότητες αυτοεξυπηρέτησης και αυτοφροντίδας. Έχοντας κατακτήσει σε μεγαλύτερο βαθμό δεξιότητες για αυτόνομη διαβίωση, η εποπτεία και υποστήριξή τους από το προσωπικό του Ξενώνα είναι μειωμένη.

Υποστηρικτές

Δείτε επίσης