Ξενώνας Ψ.Κ.Α. «Αριάδνη» – Προστατευόμενο Διαμέρισμα

Στοιχεία επικοινωνίας

Μητροπόλεως 18, Μαρούσι, Τ.Κ. 15124
Τηλ. επικοινωνίας: 210 6777521
Url: www.epapsy.gr
e-mail: ariadne@epapsy.gr
Υπεύθυνη: Βάνα Φωή

Βρείτε μας στον χάρτη

Ξενώνας Ψ.Κ.Α. «Αριάδνη» - Προστατευόμενο Διαμέρισμα

Ο Ξενώνας «Αριάδνη» αποτελεί μονάδα ψυχοκοινωνικής αποκατάστασης μακράς διαμονής (μέγιστη διάρκεια 36 μήνες), δημιουργήθηκε στο πλαίσιο του προγράμματος του υπουργείου Υγείας «Άμεση Υποστήριξη του Ψ.Ν.Α. Δρομοκαΐτειο» και λειτουργεί δυνάμει της υπ’ αριθμ. Υ5β/Γ.Π. οικ. 124174/16-10-2002 Απόφασης Υφυπουργού Υγείας.
H λειτουργία του ξεκίνησε το 2000 και έκτοτε δραστηριοποιείται στη ΒΑ Αττική. Στον ξενώνα διαμένουν 9 ενήλικες, άνδρες και γυναίκες, οι οποίοι έχουν εμπειρία από σοβαρή ψυχιατρική διαταραχή (ψυχωσική συνδρομή) και, επιπλέον, αντιμετωπίζουν σοβαρά ψυχοκοινωνικά προβλήματα.

Φωτογραφίες
Οι στόχοι της μονάδας μας

Η λήψη υπηρεσιών στο κοινοτικό πλαίσιο της μονάδας στοχεύει στη μείωση των νοσηλειών, στη βελτίωση της ποιότητας ζωής των ωφελουμένων και στον περιορισμό των αρνητικών ψυχοκοινωνικών συνεπειών της ψυχικής νόσου. Το μοντέλο φροντίδας παρέχεται εντός της κοινότητας, σε συνεργασία με την οικογένεια και την κοινότητα.

Υπηρεσίες, δράσεις & προγράμματα

Ο Ξενώνας «Αριάδνη» υλοποιεί ένα πρόγραμμα καθημερινής λειτουργίας που απαντά με ολιστικό τρόπο στις ανάγκες των ωφελουμένων του. Πιο αναλυτικά, οι υπηρεσίες περιλαμβάνουν:

 • Ψυχιατρική παρακολούθηση και θεραπεία
 • Απαρτιωμένη θεραπεία και φροντίδα (φαρμακευτική αγωγή, ψυχοθεραπεία, αποκαταστασιακές παρεμβάσεις, υποστήριξη σε κοινωνικά προβλήματα)
 • Εξειδικευμένες υπηρεσίες υγείας (συνεργασία με ιατρούς διαφορετικών ειδικοτήτων)
 • Σύσταση και υλοποίηση ατομικού θεραπευτικού προγράμματος βελτίωσης ατομικών και κοινωνικών δεξιοτήτων και αυτοεξυπηρέτησης, προσαρμοσμένου στους στόχους, στις ικανότητες και στις ανάγκες κάθε ενοίκου
 • Βελτίωση αυτοφροντίδας, ατομικής υγιεινής και κοινωνικών δεξιοτήτων
 • Προετοιμασία για διαμονή σε πλαίσιο ημιαυτόνομης διαβίωσης (Προστατευόμενο Διαμέρισμα)
 • Προετοιμασία για επαγγελματική επανένταξη σε προστατευόμενο πλαίσιο εργασίας μέσω ΚοιΣΠΕ
 • Επανασύνδεση και συνεργασία με το οικογενειακό περιβάλλον
 • Ενθάρρυνση και επιδίωξη δημιουργίας κοινωνικών επαφών και σχέσεων με άτομα από την κοινότητα
 • Δράσεις ενδυνάμωσης και αυτοοργάνωσης
 • Δράσεις προαγωγής ψυχικής υγείας ενάντια στο στίγμα και τον κοινωνικό αποκλεισμό
 • Δράσεις συνηγορίας και προάσπισης δικαιωμάτων
 • Ψυχαγωγικές δραστηριότητες (έξοδοι στην κοινότητα, πρόγραμμα θερινών διακοπών, ομάδα χειροποίητων κατασκευών, ομάδα μουσικής κ.ά.)

Μετά την ολοκλήρωση του αποκαταστασιακού προγράμματος κάθε ενοίκου η μονάδα επιχειρεί συνεργασίες, ώστε να επιτευχθεί το «συνεχές της φροντίδας».

Ο ξενώνας λειτουργεί ως κέντρο πρακτικής άσκησης φοιτητών σχολών Ψυχολογίας και Κοινωνικής Εργασίας, δίνοντας την ευκαιρία σε μελλοντικούς επαγγελματίες ψυχικής υγείας να παρακολουθήσουν εκ των έσω την οργάνωση και λειτουργία της μονάδας και να συμμετέχουν σε ομάδες και προγράμματα αποκατάστασης που απευθύνονται στους λήπτες, έχοντας ατομική εποπτεία από επαγγελματίες αντίστοιχης ειδικότητας. Κατανοούν τον ρόλο και την πρακτική εφαρμογή του επαγγέλματός τους, συμμετέχουν σε κλινικές ομάδες και εκπαιδευτικά προγράμματα της πολυκλαδικής ομάδας, ενώ δύνανται να συμμετέχουν σε δράσεις προαγωγής ψυχικής υγείας στην κοινότητα. Επιπλέον, δίνεται η δυνατότητα να γνωρίσουν και να συνεργαστούν με το δίκτυο υπηρεσιών και συνεργατών του ξενώνα.

Προστατευόμενο Διαμέρισμα

Τον Ιούνιο του 2013 ο Ξενώνας «Αριάδνη» δημιούργησε και λειτούργησε υπό την ευθύνη του ένα Προστατευόμενο Διαμέρισμα (Π.Δ.) δυναμικής τεσσάρων ατόμων, με τη συγχρηματοδότηση του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου (ΕΚΤ) και του υπουργείου Υγείας.

Το Π.Δ. βρίσκεται στον Δήμο Αμαρουσίου και απευθύνεται σε ενήλικες (άντρες και γυναίκες) που έχουν ολοκληρώσει το θεραπευτικό και αποκαταστασιακό πρόγραμμα του ξενώνα και διαθέτουν βασικές ικανότητες λειτουργικότητας, αυτοεξυπηρέτησης και αυτοφροντίδας, καθώς και κοινωνικές δεξιότητες ικανές για αυτόνομη διαβίωση.

Η ψυχοκοινωνική φροντίδα που παρέχεται στα άτομα που διαμένουν στα Π.Δ. έχει σκοπό την ψυχοκοινωνική τους ένταξη στον κοινωνικό ιστό και την επίτευξη της μεγαλύτερης δυνατής ανεξαρτησίας, αυτονομίας και αποτελεσματικότητάς τους, ώστε να λειτουργήσουν ικανοποιητικά και το δυνατόν αυτόνομα.

Στο Π.Δ. υπάρχει μειωμένος βαθμός υποστήριξης, δηλαδή πραγματοποιείται, κατά περίπτωση, περιοδική παρουσία του προσωπικού του ξενώνα, με σκοπό τη συνεχιζόμενη παρακολούθηση και υποστήριξη των ατόμων που διαβιούν σε αυτό, βάσει των εξατομικευμένων θεραπευτικών σχεδίων που έχει συντάξει η θεραπευτική ομάδα του ξενώνα σε συνεργασία με τον λήπτη των υπηρεσιών.

Υποστηρικτές

Δείτε επίσης