Βιβλία

Αλλάζοντας χέρια: Από τον αποχωρισμό των παιδιών στην υποδοχή τους

Επιμέλεια: Γρηγόρης Αμπατζόγλου
Εκδ. University Studio Press

Εγχειρίδιο ψυχοδυναμικής ψυχιατρικής

Συλλογικό
Επ. επιμέλεια: Στέλιος Στυλιανίδης
Εκδ. Τόπος, 2021

Ενδυνάμωση και συνηγορία – Για μία δημοκρατία της ψυχικής υγείας

Συλλογικό
Επ. επιμέλεια: Στέλιος Στυλιανίδης
Εκδ. Τόπος, 2016

Σύγχρονα θέματα κοινωνικής και κοινοτικής ψυχιατρικής – Για μία κριτική ανθρωποκεντρική ψυχιατρική

Στυλιανίδης και συνεργάτες
Εκδ. Τόπος, 2014

Social and Community Psychiatry – Towards a Critical, Patient-Oriented Approach

Αναδημοσίευση στα αγγλικά
Stelios Stylianidis (Editor)
Springer, 2015

Συντονισμός ομάδας αυτοβοήθειας για την κατάθλιψη – Εγχειρίδιο εκπαιδευτή-εκπαιδευόμενου

Επιμέλεια: Α. Μενεδιάτου – Π. Χονδρός
ΕΠΑΨΥ – MAZI – Salten: Αθήνα, 2015

Για μια καλύτερη φροντίδα της ψυχικής υγείας – Ηθική και δεοντολογία, τεκμήρια και εμπειρία

Graham Thornicroft – Michele Tansella
Επ. επιμέλεια: Στέλιος Στυλιανίδης
Εκδ. Τόπος, 2010

Κοινότητα και ψυχιατρική μεταρρύθμιση – Η εμπειρία της Εύβοιας 1988-2008

Συλλογικό
Πρόλογος: Benedetto Saraceno
Επ. επιμέλεια: Στέλιος Στυλιανίδης, Μ.-Γ. Λίλυ Στυλιανούδη
Εκδ. Τόπος, 2008

 

Ψυχαναλυτική ψυχοθεραπεία της σχιζοφρένειας

Συλλογικό
Επ. εποπτεία: Ν. Τζαβάρας
Επιμέλεια: Ι. Βαρτζόπουλος, Στ. Στυλιανίδης
Εκδ. Καστανιώτη, 2008

Σχιζοφρένεια: Φαινομενολογική και ψυχαναλυτική προσέγγιση

Συλλογικό
Εκδ. Καστανιώτη, 2002