Θέση εργασίας: Νοσηλευτής

Θέση εργασίας: Νοσηλευτής

Θέση εργασίας: Νοσηλευτής

Ο ξενώνας Αριάδνη της Ε.Π.Α.Ψ.Υ. αναζητά Νοσηλευτή για πλήρη απασχόληση με κυλιόμενο ωράριο. Σχετική εμπειρία και κατοχή διπλώματος οδήγησης θα θεωρηθούν πρόσθετα προσόντα. Αποστολή βιογραφικών στο ariadne@epapsy.gr