Θέση εργασίας επιστημονικά υπεύθυνου ξενώνα ΨΚΑ στην Αττική

Θέση εργασίας επιστημονικά υπεύθυνου ξενώνα ΨΚΑ στην Αττική

Η ΕΠΑΨΥ  αναζητά ΨΥΧΟΛΟΓΟ για την θέση επιστημονικά υπευθύνου Ξενώνα Ψυχοκοινωνικής Αποκατάστασης Ενηλίκων στον 6ο Ψυχιατρικό Τομέα Αττικής. 

Η θέση είναι πλήρους μισθωτής απασχόλησης. 

Απαραίτητα προσόντα: 
Άδεια ασκήσεως επαγγέλματος 
Τεκμηριωμένη εμπειρία τουλάχιστον δύο (2) χρόνων στην διεύθυνση εξωνοσοκομειακών Μονάδων Ψυχικής Υγείας ή Μονάδων και Προγραμμάτων ψυχοκοινωνικής αποκατάστασης και επαγγελματικής επανένταξης, ή τουλάχιστον πενταετή εργασιακή εμπειρία σε ανάλογες μονάδες.


Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να στέλνουν αναλυτικό βιογραφικό στο grammateia@epapsy.gr αναφέροντας στο θέμα «ΞΕΝΩΝΑΣ ΕΝΗΛΙΚΩΝ ΑΤΤΙΚΗ» έως τις 12 Απριλίου 2019.