Στυλιανίδης Σ., Παντελίδου Σ., Χονδρός Π. (2005). Συνοπτική Παρουσίαση και Αποτελέσματα της Έρευνας ″Η Ψυχική Υγεία στο Γενικό Πληθυσμό: Εικόνες και Πραγματικότητες″. Τετράδια ψυχιατρικής 90: 130-133

Στυλιανίδης Σ., Παντελίδου Σ., Χονδρός Π. (2005). Συνοπτική Παρουσίαση και Αποτελέσματα της Έρευνας ″Η Ψυχική Υγεία στο Γενικό Πληθυσμό: Εικόνες και Πραγματικότητες″. Τετράδια ψυχιατρικής 90: 130-133

Στυλιανίδης Σ., Παντελίδου Σ., Χονδρός Π. (2005). Συνοπτική Παρουσίαση και Αποτελέσματα της Έρευνας ″Η Ψυχική Υγεία στο Γενικό Πληθυσμό: Εικόνες και Πραγματικότητες″. Τετράδια ψυχιατρικής 90: 130-133