Στυλιανίδης, Σ., Χονδρός, Π., Βαρβαρέσου, Ξ. (2011). Βελτίωση της ποιότητας των δικαιωμάτων στις δομές ψυχικής υγείας: είναι τα δικαιώματα των ασθενών μια χαμένη υπόθεση; Άτη, 3: 7-8

Στυλιανίδης, Σ., Χονδρός, Π., Βαρβαρέσου, Ξ. (2011). Βελτίωση της ποιότητας των δικαιωμάτων στις δομές ψυχικής υγείας: είναι τα δικαιώματα των ασθενών μια χαμένη υπόθεση; Άτη, 3: 7-8

Στυλιανίδης, Σ., Χονδρός, Π., Βαρβαρέσου, Ξ. (2011). Βελτίωση της ποιότητας των δικαιωμάτων στις δομές ψυχικής υγείας: είναι τα δικαιώματα των ασθενών μια χαμένη υπόθεση; Άτη, 3: 7-8