Στυλιανίδης Σ. & Χονδρός Π. (2006). Ποιότητα φροντίδας, ψυχοκοινωνική αποκατάσταση και ψυχιατρική μεταρρύθμιση: Κρίσιμα και επίκαιρα ερωτήματα. Τετράδια Ψυχιατρικής 94:29-42

Στυλιανίδης Σ. & Χονδρός Π. (2006). Ποιότητα φροντίδας, ψυχοκοινωνική αποκατάσταση και ψυχιατρική μεταρρύθμιση: Κρίσιμα και επίκαιρα ερωτήματα. Τετράδια Ψυχιατρικής 94:29-42

Στυλιανίδης Σ. & Χονδρός Π. (2006). Ποιότητα φροντίδας, ψυχοκοινωνική αποκατάσταση και ψυχιατρική μεταρρύθμιση: Κρίσιμα και επίκαιρα ερωτήματα. Τετράδια Ψυχιατρικής 94:29-42