Στουραΐτου Σ., Στυλιανίδης Σ., Παντελίδου Σ., Σταυρογιαννόπουλος Μ., Χονδρός Π., Δρακωνάκης Ν., Δρομπόνη Φ., Παπασάικα Ε. (2009). Ακούσιες ψυχιατρικές νοσηλείες στο Νομό Κυκλάδων: Καταγραφή και Παρατηρήσεις. Τετράδια Ψυχιατρικής, 107, 66-79

Στουραΐτου Σ., Στυλιανίδης Σ., Παντελίδου Σ., Σταυρογιαννόπουλος Μ., Χονδρός Π., Δρακωνάκης Ν., Δρομπόνη Φ., Παπασάικα Ε. (2009). Ακούσιες ψυχιατρικές νοσηλείες στο Νομό Κυκλάδων: Καταγραφή και Παρατηρήσεις. Τετράδια Ψυχιατρικής, 107, 66-79

Στουραΐτου Σ., Στυλιανίδης Σ., Παντελίδου Σ., Σταυρογιαννόπουλος Μ., Χονδρός Π., Δρακωνάκης Ν., Δρομπόνη Φ., Παπασάικα Ε. (2009). Ακούσιες ψυχιατρικές νοσηλείες στο Νομό Κυκλάδων: Καταγραφή και Παρατηρήσεις. Τετράδια Ψυχιατρικής, 107, 66-79