Σκορδέλη Κ, Στυλιανίδης Σ, Χονδρός Π, Παντελίδου Στ, Κορομηλά Μ. (2011). Η κοινωνική αναπαράσταση του στίγματος της ψυχικής ασθένειας. Ενδιάμεση ανάλυση των ποιοτικών δεδομένων της έρευνας στον πληθυσμό της Εύβοιας. Σύναψις 20: 44-52

Σκορδέλη Κ, Στυλιανίδης Σ, Χονδρός Π, Παντελίδου Στ, Κορομηλά Μ. (2011). Η κοινωνική αναπαράσταση του στίγματος της ψυχικής ασθένειας. Ενδιάμεση ανάλυση των ποιοτικών δεδομένων της έρευνας στον πληθυσμό της Εύβοιας. Σύναψις 20: 44-52

Stylianidis S, Chondros P. (2011) Crise économique, crise de la réforme psychiatrique en Grèce: indice de déficit démocratique en Europe ? L’Information psychiatrique 87 : 625-7