Πρόγραμμα Προαγωγής της Ψυχικής Υγείας Παιδιών, Εφήβων και Νέων, 2011 – 2013

Πρόγραμμα Προαγωγής της Ψυχικής Υγείας Παιδιών, Εφήβων και Νέων, 2011 – 2013

Στοιχεία προγράμματος
Χρηματοδοτούμενο πρόγραμμα από το ΙΣΝ με το ποσό των 367.520€.
Κύριες Δραστηριότητες

Σκοποί:
– η πρωτογενής προφύλαξη της Ψυχικής Υγείας του πληθυσμού
– η ανίχνευση και καταγραφή των αναγκών και ιδιαιτεροτήτων του στις περιοχές στόχου

– η έγκαιρη διάγνωση και παραπομπή των αναδυόμενων θεραπευτικών αιτημάτων.


Αποτελέσματα:
– λειτουργία ομάδων συμβουλευτικής και υποστήριξης εφήβων, γονέων εφήβων και εκπαιδευτικών (προσχολικής, πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης)

– δημιουργία 3 εγχειριδίων για υποστήριξη γονέων, εκπαιδευτικών, εφήβων.


Επωφελούμενοι 1259 άτομα