Παροχή ψυχοκοινωνικής στήριξης σε πρόσφυγες

Παροχή ψυχοκοινωνικής στήριξης σε πρόσφυγες

Η Εταιρεία Περιφερειακής Ανάπτυξης και Ψυχικής Υγείας – ΕΠΑΨΥ είναι ένας φορέας ψυχικής υγείας που δραστηριοποιείται στα πεδία της ψυχοκοινωνικής αποκατάστασης και της προαγωγής ψυχικής υγείας. Από τον Μάρτιο του 2018 συνεργάζεται με την Ύπατη Αρμοστεία του ΟΗΕ για τους Πρόσφυγες με σκοπό την παροχή ψυχιατρικής και ψυχοκοινωνικής υποστήριξης σε πρόσφυγες/ αιτούντες άσυλο.

Κατά την διάρκεια της κρίσης της πανδημίας του COVID-19 η ΕΠΑΨΥ, σε συνεργασία με την Ύπατη Αρμοστεία του ΟΗΕ για τους Πρόσφυγες, λειτουργεί μία τηλεφωνική γραμμή άμεσης Ψυχοκοινωνικής υποστήριξης με σκοπό να παρέχει υποστήριξη και πρόσβαση σε υπηρεσίες. Η γραμμή λειτουργεί από Community Psychosocial Workers (CPWs) (ειδικά εκπαιδευμένους πρόσφυγες/ αιτούντες άσυλο) και είναι διαθέσιμη από Δευτέρα ως Παρασκευή από τις 11.00π.μ. ως τις 7.00μ.μ.,
στα Αραβικά, στα Γαλλικά και τα Φαρσί.

Για υποστήριξη στα Αραβικά και Γαλλικά παρακαλούμε καλέστε: 6936514113 (διαθέσιμο για Whatapp, Viber, με την δυνατότητα να σας καλέσουμε εμείς) Για υποστήριξη στα Φαρσί παρακαλούμε καλέστε: 6936514120 (διαθέσιμο για Whatapp, Viber, με την δυνατότητα να σας καλέσουμε εμείς)

 

Υπηρεσίες που παρέχονται:
 

1. Ψυχοκοινωνική υποστήριξη
2. Πληροφορίες σχετικά με τον Covid-19 (σύμφωνα με τα τρέχοντα μέτρα και
τις ανακοινώσεις της κυβέρνησης σχετικά με τον Covid-19)
3. Διασύνδεση με παρεχόμενες υπηρεσίες στην Αττική και την Θεσσαλονίκη
4. Επείγουσες παραπομπές σε ειδικούς ή στις αρμόδιες δημόσιες υπηρεσίες
5. Σύνδεση με κοινοτική υποστήριξη και δίκτυα ΜΚΟ

Για περαιτέρω πληροφορίες σχετικά με την τηλεφωνική γραμμή παρακαλούμε επικοινωνήστε με τον κ. Χάρη Βαζούκη:
Email: refugeementalhealth@epapsy.gr
Τηλ.: 6932415956

 

Τί είναι;
 

Το Προσωπικό Ψυχοκοινωνικής Υποστήριξης στην Κοινότητα-Community Psychosocial Workforce (CPW) είναι εργατικό δυναμικό αποτελούμενο από πρόσφυγες, ειδικά εκπαιδευμένο σε διάφορες δεξιότητες και εργαλεία, που συμπεριλαμβάνουν Πρώτες Βοήθειες Ψυχικής Υγείας (ΠΒΨΥ), Problem Management Plus (PM+) / Διαχείριση Προβλημάτων Συν (ΔΠ+) και Εργασία υποστήριξης από ομότιμους- Peer Support Work (PSW) με σκοπό να παρέχουν βασική ψυχοκοινωνική υποστήριξη στους αιτούντες άσυλο και τους πρόσφυγες, στη μητρική τους γλώσσα (Αραβικά, Φαρσί και Γαλλικά). Οι CPWs εποπτεύονται από εκπαιδευμένους ψυχολόγους ή κοινωνικούς λειτουργούς και αποτελούν γέφυρα μεταξύ της κοινότητας και επαγγελματικής/ θεσμικής παροχής φροντίδας ψυχικής υγείας.

 

Σε ποιους απευθύνονται και ποιους εξυπηρετούν;
 

Το Προσωπικό Ψυχοκοινωνικής Υποστήριξης στην Κοινότητα (CPW) παρέχει υπηρεσίες σε ενήλικες πρόσφυγες και αιτούντες άσυλο που διαμένουν σε κατοικίες του προγράμματος ESTIA ή σε άλλα διαμερίσματα ή σε άστεγους στον αστικό ιστό της
Αττικής, οι οποίοι:

 

 • Πάσχουν από ψυχικές ασθένειες
 • Πάσχουν από ψυχική διαταραχή που σχετίζεται με κάποια αναπηρία (ψυχική ή σωματική) ή κάποια άλλη ειδική ανάγκη
 • Είναι ηλικιωμένοι και χρήζουν ψυχοκοινωνικής φροντίδας
 • Είναι ευάλωτα άτομα που χρειάζονται επιπλέον υποστήριξη για να αναπτύξουν δεξιότητες αντιμετώπισης προβλημάτων/διαβίωσης.
 
Τί κάνουν οι CPWs;
 
 • Αξιολόγηση των ψυχολογικών προβλημάτων και προσδιορισμό των αναγκών
 • Βασική ψυχοκοινωνική υποστήριξη – ενεργητική ακρόαση, παροχή συναισθηματικής υποστήριξης
 • Εισαγωγή μηχανισμών αντιμετώπισης καθημερινών προβλημάτων για άτομα με αναπηρία
 • Ενδυνάμωση ατόμων με ειδικές ανάγκες – συνεδρίες αυτοβοήθειας
 • Οργάνωση συνδιαμεσολαβητικών συνεδριών μεταξύ της τοπικής αυτοδιοίκησης και προσωπικού των ΜΚΟ
 • Παραπομπή και διασύνδεση με φορείς που παρέχουν εξειδικευμένη φροντίδα, όπου χρειάζεται
 
Πού εργάζονται οι CPWs;
 
 • Κατ’ οίκον επισκέψεις
 • Ατομικές ή ομαδικές συνεδρίες σε χώρους φορέων
 
Πώς να παραπέμψετε ωφελούμενους για υποστήριξη στους CPW;
 

Συμπληρώστε και στείλτε τη φόρμα παραπομπής με θέμα: Αίτηση για CPW στον κ. Χάρη Βαζούκη: refugeementalhealth@epapsy.gr
Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε: +30-6932415956

Δημοσιότητα