Πανελλήνιο Συνέδριο Ψυχοκοινωνικής Αποκατάστασης με διεθνή συμμετοχή, 2012

Πανελλήνιο Συνέδριο Ψυχοκοινωνικής Αποκατάστασης με διεθνή συμμετοχή, 2012

Στοιχεία προγράμματος
Χρηματοδοτούμενο μέσω ΕΣΠΑ ΕΠ Υγεία Πρόνοια με το ποσό των 179.590€.
Κύριες Δραστηριότητες

· Συνέδριο με συμμετοχή 600 ατόμων

· 4 εκπαιδευτικά εργαστήρια

· Έκδοση πρακτικών