Οικοτροφείο Ψυχοκοινωνικής Αποκατάστασης Πεντέλης – Προστατευόμενο Διαμέρισμα

Στοιχεία Επικοινωνίας

Αναστασίου Σκούφου 6, Πεντέλη – Τ.Κ. 152 36
Τηλέφωνο επικοινωνίας: 210 8047548
Φαξ: 210 6133915
Url:  www.epapsy.gr – e-mail: penteli@epapsy.gr
Υπεύθυνη: Ελένη Κωνσταντίνα Καράλη

Βρείτε μας στο χάρτη

Οικοτροφείο Ψυχοκοινωνικής Αποκατάστασης Πεντέλης - Προστατευόμενο Διαμέρισμα

Το Οικοτροφείο ΨΚΑ Πεντέλης λειτουργεί στο πλαίσιο του Προγράμματος του Υπουργείου Υγείας «Άμεση Υποστήριξη Δρομοκαϊτείου». Θεμελιώθηκε το Νοέμβριο του 2000 στην Παλαιά Πεντέλη, απαντά σε ψυχογηριατρικές ανάγκες και συνιστά μονάδα υψηλού βαθμού προστασίας, παρέχοντας τη δυνατότητα φιλοξενίας, υποστήριξης και ψυχοκοινωνικής αποκατάστασης σε δεκαπέντε άτομα με ψυχιατρική εμπειρία. Η Πολυκλαδική Θεραπευτική Ομάδα αποτελείται από ψυχολόγο, κοινωνικό λειτουργό, νοσηλευτικό προσωπικό και προσωπικό φροντίδας, διασφαλίζοντας την απάντηση αναγκών των φιλοξενούμενων, την συμπληρωματικότητα ρόλων, τη διασταύρωση αρμοδιοτήτων και την υπέρβαση παλαιότερων μοντέλων προσέγγισης.

Φωτογραφίες
Οι στόχοι της μονάδας μας

Πρωταρχικός στόχος θεωρείται η επανένταξη των ενοίκων στον κοινωνικό ιστό, ώστε οι ίδιοι να αποτελούν αναπόσπαστο και ισότιμα μέλη της κοινότητας. Στον προαναφερθέντα στόχο συνδράμουν:

  • Τα εξατομικευμένα θεραπευτικά προγράμματα, που στοχεύουν στη συμμετοχή των φιλοξενουμένων σε ομάδες δημιουργικής απασχόλησης, νοητικής ενδυνάμωσης, μουσικοθεραπείας, χοροθεραπείας, καθώς και εκδηλώσεων ψυχαγωγικού και πολιτιστικού ενδιαφέροντος.
  • Η επισταμένη επαναξιολόγηση των κοινωνικών δεξιοτήτων και η βελτίωση της λειτουργικότητας, των ικανοτήτων και του δυναμικού με απώτερο σκοπό την ανάπτυξη του επιπέδου ανεξαρτησίας τους.
  • Η γεφύρωση φιλικών και συγγενικών σχέσεων
  • Η δικτύωση και η συνεργασία µε την τοπική κοινωνία, µε στόχο την ενημέρωση και ευαισθητοποίηση για θέματα ψυχικής υγείας, την πρόληψη και καταπολέμηση του κοινωνικού αποκλεισμού των ψυχικά ασθενών και την ουσιαστική ενσωμάτωσή τους στο κοινωνικό σύνολο
  • Η διοργάνωση εκπαιδευτικών σεμιναρίων και δωρεάν παροχή υπηρεσιών στην κοινότητα
  • Η δικτύωση με τοπικούς φορείς και η υποστήριξη ιδιωτικής πρωτοβουλίας, προκειμένου να ενισχυθεί ο κοινωνικός ρόλος των φιλοξενούμενων
  • Η συνεργασία με εθελοντές, που μεταλαμπαδεύουν τις αρχές της ψυχοκοινωνικής αποκατάστασης και αποτελούν ανοιχτή πόρτα διαλόγου με την κοινότητα
  • Η εκπαίδευση ασκούμενων φοιτητών για την πραγματοποίηση της πρακτικής τους άσκησης.
Προστατευμένο Διαμέρισμα

Το Προστατευμένο Διαμέρισμα λειτουργεί από τον Ιούνιο του 2013 και απευθύνεται σε τέσσερα άτομα με ψυχιατρική εμπειρία. Αποτελεί μονάδα χαμηλής προστασίας και ο ρόλος της θεραπευτικής πολυκλαδικής ομάδας παραμένει υποστηρικτικός.

Υποστηρικτές

Δείτε επίσης