Οικοτροφείο Ψυχοκοινωνικής Αποκατάστασης Πεντέλης – Προστατευόμενο Διαμέρισμα

Στοιχεία επικοινωνίας

Αν. Σκούφου 6, Πεντέλη, Τ.Κ. 15236
Τηλέφωνο επικοινωνίας: 210 8047548
Φαξ: 210 6133915
Url: www.epapsy.gr
e-mail: penteli@epapsy.gr
Υπεύθυνη: Ελένη-Κωνσταντίνα Καράλη

Βρείτε μας στο χάρτη

Οικοτροφείο Ψυχοκοινωνικής Αποκατάστασης Πεντέλης - Προστατευόμενο Διαμέρισμα

Το Οικοτροφείο ΨΚΑ Πεντέλης λειτουργεί στο πλαίσιο του προγράμματος του υπουργείου Υγείας «Άμεση Υποστήριξη Δρομοκαϊτείου» από τον Νοέμβριο του 2000 στην περιοχή της Παλαιάς Πεντέλης. Πρόκειται για μονάδα υψηλού βαθμού προστασίας, υποστήριξης και ψυχοκοινωνικής αποκατάστασης 15 ατόμων με ψυχιατρική εμπειρία. Η πολυκλαδική θεραπευτική ομάδα αποτελείται από ψυχολόγο, κοινωνικό λειτουργό, νοσηλευτικό προσωπικό και προσωπικό φροντίδας.

Φωτογραφίες
Οι στόχοι της μονάδας μας

Πρωταρχικός στόχος είναι η επανένταξη των ενοίκων της μονάδας στον κοινωνικό ιστό, με την παροχή σε αυτούς υπηρεσιών υποστήριξης που περιλαμβάνουν:

  • Ψυχιατρική παρακολούθηση και θεραπεία
  • Επαναξιολόγηση των κοινωνικών δεξιοτήτων και βελτίωση της λειτουργικότητας, των ικανοτήτων και του δυναμικού τους, με απώτερο στόχο την ανάπτυξη του επιπέδου ανεξαρτησίας τους
  • Εξατομικευμένο αποκαταστασιακό πρόγραμμα
  • Επανασύνδεση φιλικών και συγγενικών σχέσεων
  • Δικτύωση µε την τοπική κοινωνία, µε στόχο την ενημέρωση και ευαισθητοποίηση για θέματα ψυχικής υγείας, την πρόληψη και καταπολέμηση του κοινωνικού αποκλεισμού των ψυχικά ασθενών και την ουσιαστική ενσωμάτωσή τους στο κοινωνικό σύνολο
  • Ενίσχυση του κοινωνικού ρόλου
  • Διοργάνωση εκπαιδευτικών σεμιναρίων και δωρεάν παροχή υπηρεσιών στην κοινότητα
  • Συνεργασία με εθελοντές, που μεταλαμπαδεύουν τις αρχές της ψυχοκοινωνικής αποκατάστασης και αποτελούν ανοιχτή πόρτα διαλόγου με την κοινότητα
  • Εκπαίδευση ασκούμενων φοιτητών για την ολοκλήρωση της πρακτικής τους άσκησης
  • Ψυχαγωγικές δραστηριότητες
Προστατευόμενο Διαμέρισμα

Το Προστατευόμενο Διαμέρισμα λειτουργεί από τον Ιούνιο του 2013 και απευθύνεται σε τέσσερα άτομα με ψυχιατρική εμπειρία. Αποτελεί μονάδα χαμηλής προστασίας και ο ρόλος της πολυκλαδικής θεραπευτικής ομάδας παραμένει υποστηρικτικός.

Υποστηρικτές

Δείτε επίσης