Οικοτροφείο Ψυχοκοινωνικής Αποκατάστασης Λυκόβρυσης – Προστατευόμενο Διαμέρισμα

Στοιχεία επικοινωνίας

Βορείου Ηπείρου 15, Λυκόβρυση, Τ.Κ. 14123
Τηλ. επικοινωνίας: 210 2841079
Φαξ: 210 2841079
Url: www.epapsy.gr
e-mail: likovrisi@epapsy.gr
Υπεύθυνη: Πέπη Μπελέκου

Βρείτε μας στον χάρτη

Οικοτροφείο Ψυχοκοινωνικής Αποκατάστασης Λυκόβρυσης - Προστατευόμενο Διαμέρισμα

Το Οικοτροφείο Ψυχοκοινωνικής Αποκατάστασης Λυκόβρυσης, το οποίο λειτουργεί από το 2010 και βρίσκεται στη Λυκόβρυση Αττικής, αποτελεί στεγαστική μονάδα που δύναται να φιλοξενήσει 15 άτομα με σοβαρά προβλήματα ψυχικής υγείας. 

Η πολυκλαδική θεραπευτική ομάδα αποτελείται από επαγγελματίες ψυχικής υγείας, προερχόμενους από διαφορετικές ειδικότητες. Αποτελεί το βασικό θεραπευτικό εργαλείο, καθώς σχεδιάζει μαζί με κάθε ωφελούμενο το Εξατομικευμένο Θεραπευτικό Πρόγραμμα και τον υποστηρίζει με όλα τα διαθέσιμα μέσα για την υλοποίησή του.

Φωτογραφίες
Στόχοι της μονάδας μας
 • Προστατευόμενη Διαβίωση
 • Ψυχιατρική Φροντίδα
 • Παροχή Υπηρεσιών Ψυχοκοινωνικής Αποκατάστασης – Ανάρρωσης (Recovery) σε ανθρώπους με σοβαρές ψυχικές διαταραχές
 • Παροχή ενός ποιοτικού, ολοκληρωμένου Προγράμματος Κοινοτικής Διαβίωσης και Εξατομικευμένης Θεραπευτικής Φροντίδας
 • Ευαισθητοποίηση της Κοινότητας προς την κατεύθυνση της καταπολέμησης του στίγματος και της εκπαίδευσης σε θέματα Ψυχικής Υγείας
 • Ανάληψη πρωτοβουλιών – δράσεων για την ανάπτυξη και διατήρηση ενός ευρύτερου Δικτύου Υπηρεσιών Ψυχικής Υγείας στην Κοινότητα.
  Οι υπηρεσίες που παρέχονται διαπνέονται από τις αρχές του σεβασμού στην ανθρώπινη ζωή, την αξιοπρέπεια και τα ανθρώπινα δικαιώματα, τοποθετώντας τον άνθρωπο και τις ανάγκες του στο επίκεντρο της προσπάθειας.
Υπηρεσίες, προγράμματα & δράσεις
 • Ψυχολογική και Ψυχιατρική Εκτίμηση και παρακολούθηση
 • Ατομική – Ομαδική Συμβουλευτική / Υποστήριξη / Ενδυνάμωση
 • Ψυχοεκπαίδευση
 • Νοσηλευτική και Φαρμακευτική Φροντίδα
 • Συμβουλευτική / Υποστήριξη Οικογένειας
 • Εκπαίδευση στη βελτίωση – ανάπτυξη δεξιοτήτων καθημερινής ζωής
 • Εκπαίδευση στη βελτίωση – ανάπτυξη κοινωνικών δεξιοτήτων και επικοινωνίας
 • Προετοιμασία για Εργασία ή/και Προστατευόμενη Εργασία
 • Συνέχιση της Εκπαίδευσης – Εξειδίκευση
 • Ομαδικές θεραπευτικές δραστηριότητες εντός μονάδας (θεατρικό παιχνίδι, ομάδες αφήγησης, βιωματικές ασκήσεις)
 • Δημιουργική απασχόληση και ψυχαγωγικές δραστηριότητες
 • Προετοιμασία για συμμετοχή και υποστήριξη σε ομάδες της Κοινότητας (εκπαιδευτικές, ψυχαγωγικές. Εθελοντικές δράσεις)
 • Ενεργός συμμετοχή σε κοινοτικές δράσεις και εκδηλώσεις
 • Κάλυψη κοινωνικών-προνοιακών αναγκών φιλοξενουμένων
 • Εκπαίδευση σπουδαστών Ψυχολογίας και Κοινωνικής Εργασίας
 • Εκπαίδευση εθελοντών
 • Παροχή συμβουλευτικών και υποστηρικτικών υπηρεσιών στην Κοινότητα
 • Πραγματοποίηση ευρύτερων δράσεων στην Κοινότητα ανάλογα με τις εκάστοτε ανάγκες που προκύπτουν.
Προστατευόμενο Διαμέρισμα

Η Μονάδα έχει στην ευθύνη της ένα Προστατευόμενο Διαμέρισμα στο Ηράκλειο Αττικής με δυνατότητα φιλοξενίας 4 ωφελουμένων.

Υποστηρικτές

Δείτε επίσης