Οικοτροφείο Ψυχοκοινωνικής Αποκατάστασης Χαλκίδας – Προστατευόμενο Διαμέρισμα

Στοιχεία Επικοινωνίας

Λ. Γεωργίου Παπανδρέου & Αμαράντων, Τ.Κ. 34132
Τηλ. επικοινωνίας: 22210 22530
Url: www.epapsy.gr
e-mail: halkida@epapsy.gr, halkida.epapsy@yahoo.gr
Υπεύθυνη: Μαρία Παπανικολάου

Βρείτε μας στο χάρτη

Οικοτροφείο Ψυχοκοινωνικής Αποκατάστασης Χαλκίδας - Προστατευόμενο Διαμέρισμα

Το Οικοτροφείο Ψυχοκοινωνικής Αποκατάστασης Χαλκίδας ξεκίνησε τη λειτουργία του το Φεβρουάριο του 2004 στο πλαίσιο της Ψυχιατρικής Μεταρρύθµισης και φιλοξενεί κατά κύριο λόγο άτοµα µε σοβαρές και χρόνιες ψυχιατρικές διαταραχές. Είναι η πρώτη μονάδα που έχει πιστοποιηθεί µε το διεθνές πρότυπο ISO 9001:2000 για την Εφαρµογή Συστήµατος Ποιότητας.

Φωτογραφίες
Οι στόχοι της μονάδας μας

Οι υπηρεσίες που παρέχονται στοχεύουν στην Ψυχοκοινωνική Αποκατάσταση και διαπνέονται από τις αρχές του σεβασµού και της αξιοπρέπειας στην ανθρώπινη ζωή, τοποθετώντας τον άνθρωπο και τις ανάγκες του στο επίκεντρο της προσπάθειας. Μέσα σε αυτό το πλαίσιο, η αποκατάσταση αποτελεί µια εξατοµικευµένη διαδικασία, που λαµβάνει υπόψη το άτοµο ως «όλον», στοχεύοντας σε µια νέα, λειτουργική «σύνθεση». Εστιάζοντας στις δεξιότητες και στα δυνατά (λειτουργικά) στοιχεία του ατόµου και όχι στη ασθένεια και στην αδυναµία, ο στόχος είναι η κατά το δυνατόν κοινωνική επανένταξη, η αυτονοµία και η βελτίωση της ποιότητας ζωής.

Υπηρεσίες, Δράσεις & Προγράµµατα
 • Ψυχιατρική και Ψυχολογική εκτίµηση και παρακολούθηση
 • Διερεύνηση και Αξιολόγηση των αναγκών των ενοίκων
 • Εκπόνηση Εξατοµικευµένου Ατοµικού Θεραπευτικού Πλάνου με συνεργασία του ατόµου και της Θεραπευτικής Οµάδας
 • Δραστηριότητες Ψυχοκοινωνικής Αποκατάστασης (Ατοµική και Οµαδική Υποστήριξη, Εκπαίδευση στις Κοινωνικές Δεξιότητες µέσα από δραστηριότητες στην Κοινότητα, Εργοθεραπεία, Φυσικοθεραπεία, Εικαστικά, Μαγειρική, Εκπαίδευση στην Ατοµική Φροντίδα και Υγιεινή)
 • Επανασύνδεση µε την Οικογένεια, Υποστήριξη και Συµβουλευτική των Οικογενειών
 • Ενηµέρωση και ευαισθητοποίηση της κοινότητας, εκπαίδευση πολιτών σε θέµατα ψυχικής υγείας
 • Κοινοτικές δράσεις όπως ηµερίδες, εκδηλώσεις, σεµινάρια, παρεµβάσεις ενάντια στο στίγµα
 • Σχεδιασµός και συµµετοχή στην ανάπτυξη ενός ευρύτερου Δικτύου Υπηρεσιών Ψυχικής Υγείας στην Κοινότητα.
Προστατευόμενο Διαμέρισμα

Το Προστατευόμενο Διαμέρισμα δύναται να φιλοξενήσει τέσσερα άτομα, τα οποία κατέχουν υψηλό  βαθμό αυτονομίας και δυνατότητα να αναλαμβάνουν βαθμηδόν περισσότερες ευθύνες, αποβλέποντας στο βέλτιστο δυνατό επίπεδο αποκατάστασης και επιτρέποντας την ανεξάρτητη διαβίωση.


Οι στόχοι του θεραπευτικού προγράμματος του Προστατευόμενου Διαμερίσματος είναι :

 • Ελάττωση των συμπτωμάτων της ψυχικής νόσου και της μειονεξίας
 • Ενίσχυση της εκτίμησης και της εμπιστοσύνης των ενοίκων στον εαυτό τους
 • Καλλιέργεια ομαδικού πνεύματος, επικοινωνίας και συνεργασίας
 • Ενθάρρυνση της συμμετοχής σε δραστηριότητες στην κοινότητα
 • Μείωση του στίγματος και των διακρίσεων
 • Υπεράσπιση των ατομικών και κοινωνικών δικαιωμάτων.


Οι ένοικοι συνεργάζονται με το πρόσωπο αναφοράς τους, καθώς και με όλη την διεπιστημονική ομάδα. Βασική λειτουργία του Προστατευόμενου Διαμερίσματος είναι η Συνάντηση της Κοινότητας που στόχο της έχει την εύρυθμη λειτουργία και την υποστήριξη της μονάδας. Κατά τη διάρκεια αυτής, συζητούνται θέματα που αφορούν στις σχέσεις των ενοίκων και σε θέματα καταμερισμού αρμοδιοτήτων και ενημερώνονται για διάφορες δραστηριότητες, προγραμματίζονται δράσεις, ελέγχονται και επιλύονται διάφορα ζητήματα που προκύπτουν.

Υποστηρικτές

Δείτε επίσης