Ξενώνας Ψ.Κ.Α. Εφήβων

Στοιχεία επικοινωνίας

Κολοκοτρώνη 14, Αγία Παρασκευή, Τ.Κ. 15342
Τηλ. επικοινωνίας: 210 6000365
Φαξ: 210 6000365
Url: www.epapsy.gr
e-mail: agparaskevi@epapsy.gr
Υπεύθυνη: Κωνσταντίνα Ζερβάκη 

Βρείτε μας στον χάρτη

Ξενώνας Ψ.Κ.Α. Εφήβων

Ο Ξενώνας Εφήβων είναι μονάδα ψυχοκοινωνικής αποκατάστασης, όπως ορίζεται βάσει του νόμου 2716/1999, και ξεκίνησε τη λειτουργία του τον Μάρτιο του 2019 σε ειδικά διαμορφωμένο χώρο στον Δήμο Αγίας Παρασκευής. Πρόκειται για μια εξωνοσοκομειακή μονάδα ψυχικής υγείας για έφηβους/έφηβες 13-18 ετών με ψυχιατρική συμπτωματολογία η οποία χρήζει ειδικής θεραπευτικής παρέμβασης εκτός του οικογενειακού ή κοινωνικού τους περιβάλλοντος. Έχει τη δυνατότητα φιλοξενίας έως οκτώ (8) εφήβων σε συνεργασία με τα Ψυχιατρικά Τμήματα Νοσοκομείων Παιδιών και Εφήβων.

Ο ξενώνας είναι στεγαστική δομή ψυχοκοινωνικής αποκατάστασης ανοιχτού τύπου, όπου οι ωφελούμενοι μπορούν να παραμείνουν με ανώτατο όριο τη συμπλήρωση των 18 ετών.

Η λειτουργία της μονάδας στηρίζεται στις αρχές της κοινωνικής φροντίδας και θεραπείας περιβάλλοντος, έτσι ώστε να δημιουργείται το κατάλληλο πλαίσιο, το οποίο θα εξασφαλίζει την καλύτερη δυνατή λειτουργικότητα του εφήβου και ως έναν βαθμό της οικογένειάς του. Αναπτύσσει συνθήκες και παρέχει εμπειρίες διεργασίας και θεραπείας των προβλημάτων ψυχικής υγείας των εφήβων ωφελουμένων του και εξασφαλίζει στο μέγιστο δυνατό επίπεδο την εξέλιξη και ανάπτυξή τους.

Οι στόχοι της μονάδας μας

Στόχος των υπηρεσιών της μονάδας (εφόσον εκτιμηθεί ότι η προσωρινή απομάκρυνση από το οικογενειακό πλαίσιο είναι απαραίτητη) είναι να καλύψει συναισθηματικές, μαθησιακές, παιδαγωγικές ανάγκες των εφήβων ωφελουμένων, να ενισχύει την ανάπτυξη ατομικών και κοινωνικών δεξιοτήτων τους, να προωθεί την προ-επαγγελματική τους κατάρτιση και να παρέχει ειδικές υπηρεσίες θεραπείας στους ίδιους, στους γονείς και στις οικογένειές τους, ώστε να διευκολυνθεί η ομαλή επαναφορά του εφήβου στο οικογενειακό του πλαίσιο και η επανένταξη στην κοινότητα.
Για την επίτευξη των παραπάνω στόχων, η μονάδα στελεχώνεται σε 24ωρη βάση από διεπιστημονική ομάδα, η οποία απαρτίζεται από επιστημονικά υπεύθυνο, διοικητικά υπεύθυνο, παιδοψυχίατρο, κοινωνικό λειτουργό, ψυχολόγους-φροντιστές, νοσηλευτικό προσωπικό και προσωπικό γενικών καθηκόντων. Υπάρχει συνεχιζόμενη εκπαίδευση και αξιολόγηση του προσωπικού για τη διασφάλιση της ποιότητας των παρεχομένων υπηρεσιών.

Διαδικασία παραπομπών

Παραπομπές γίνονται δεκτές μέσω της 1ης ΥΠΕ Αττικής από φορείς υγείας και κοινωνικές υπηρεσίες, όπως ορίζεται από 04/01/2021 από την εγκύκλιο Γ3α,β/Γ.Π.οικ.131. Η παραπομπή πρέπει να συνοδεύεται από παιδοψυχιατρική γνωμάτευση, ψυχολογική εκτίμηση και κοινωνικό ιστορικό. Η διεπιστημονική ομάδα της μονάδας αξιολογεί τις παραπομπές και, εφόσον κριθεί η καταλληλότητα του πλαισίου, ακολουθεί δοκιμαστική εισδοχή στον ξενώνα. Μετά το πέρας της δοκιμαστικής περιόδου, και δεδομένου ότι δεν έχουν ανακύψει σημαντικές δυσκολίες προσαρμογής, ο/η έφηβος/-η γίνεται αποδεκτός/-ή για πλήρη διαμονή.

Κριτήρια ένταξης
 1. Ο/η έφηβος/-η να κατοικεί στην Ελλάδα και να κατανοεί/μιλά επαρκώς την ελληνική γλώσσα.
 2. Ο/η έφηβος/-η να μην έχει συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας του/της.
 3. Ο/η έφηβος/-η να έχει διάγνωση με κωδικοποίηση κατά ICD-10 ή DSM-V από εξουσιοδοτημένο πάροχο υπηρεσιών ψυχικής υγείας. Η διάγνωση να συνιστά τον κύριο παράγοντα που συμβάλλει στην ανάγκη τοποθέτησής του/της σε ξενώνα. Τέτοιες διαγνώσεις περιλαμβάνουν, ενδεικτικά, κατάθλιψη, αγχώδεις διαταραχές, ψύχωση κ.ά.
 4. Ο/η έφηβος/-η να πληροί τα αναγκαία ιατρικά κριτήρια για ασφαλή τοποθέτηση στον ξενώνα.
 5. Η συνεργασία της οικογένειας (όπου αυτό είναι εφικτό), καθώς και η ικανότητα καλής προσαρμογής του/της εφήβου/έφηβης στα δυναμικά της ομάδας ωφελουμένων.

Δεν υποστηρίζεται η φιλοξενία ασθενών με ενεργή διαταραχή χρήσης ουσιών, σοβαρή παραβατικότητα, νοητική υστέρηση και αναπτυξιακές διαταραχές, ή /και  οξεία συμπτωματολογία για την οποία απαιτείται παραμονή σε νοσηλευτικό ίδρυμα.

Υπηρεσίες, δράσεις & προγράμματα
 • Δημιουργία και υλοποίηση εξατομικευμένου θεραπευτικού προγράμματος, προσαρμοσμένου στις ικανότητες και τις επιθυμίες κάθε εφήβου, το οποίο αξιολογείται και αναπροσαρμόζεται τακτικά, ανάλογα με τις ανάγκες του ωφελούμενου.
 • Παιδοψυχιατρική παρακολούθηση και φαρμακολογική αγωγή
 • Ψυχολογική εκτίμηση και θεραπεία. Ατομική και ομαδική ψυχοθεραπεία.
 • Συμβουλευτική υποστήριξη και ψυχοεκπαίδευση του οικογενειακού πλαισίου, καθώς και υποστήριξη στη διευθέτηση προνοιακών ζητημάτων
 • Εξατομικευμένη υποστήριξη και εκπαίδευση σε δραστηριότητες αυτοφροντίδας και ατομικής υγιεινής με στόχο την ανάπτυξη/ενίσχυση της ικανότητας αυτόνομης διαβίωσης
 • Συμμετοχή των εφήβων σε προγράμματα κοινωνικοποίησης με στόχο την προσωπική τους εξέλιξη, τόσο ως προς τις ατομικές δεξιότητες όσο και ως προς την κοινωνική ενεργοποίηση και προσαρμογή
 • Συμμετοχή σε ατομικές ή ομαδικές δραστηριότητες ανάπτυξης δεξιοτήτων εντός και εκτός της μονάδας, καθώς και σε εναλλακτικές μορφές θεραπείας (π.χ. θεραπεία μέσω τέχνης, δραματοθεραπεία, κ.ά.)
 • Μαθησιακή υποστήριξη και εισαγωγή στον επαγγελματικό προσανατολισμό. Δημιουργία στόχων, φιλοδοξιών (μαθησιακών, επαγγελματικών και προσωπικών).
 • Υπεράσπιση και προαγωγή των ατομικών και κοινωνικών δικαιωμάτων των εφήβων
 • Δράσεις ενάντια στο στίγμα και στον κοινωνικό αποκλεισμό. Προγράμματα ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης της κοινότητας για την καταπολέμηση του κοινωνικού στίγματος και των προκαταλήψεων που σχετίζονται με τις ψυχικές διαταραχές.
Υποστηρικτές

Δείτε επίσης