Κέντρο Ημέρας Άνοιας

Στοιχεία επικοινωνίας

Bενιζέλου 141, Λάρισα, Τ.Κ. 41222 
Τηλέφωνο επικοινωνίας:
2410 257478 
Url: www.epapsy.gr
e-mail: dcanoia@epapsy.gr  anoia.larissa@gmail.com
Υπεύθυνη: Κολοκοτσά Αγγελική
Ωράριο λειτουργίας: Δευτέρα – Τετάρτη – Παρασκευή 8:00-17:00,  Τρίτη – Πέμπτη 8:00-20:00

Βρείτε μας στον χάρτη

Κέντρο Ημέρας Άνοιας

Το Κέντρο Ημέρας Άνοιας Λάρισας – ΕΠΑΨΥ ξεκίνησε την λειτουργία του τον Φεβρουάριο του 2021 στα πλαίσια της ενταγμένης πράξης «Επιχορήγηση “ΕΠΑΨΥ” για τη δημιουργία Ειδικού Κέντρου Ημέρας για Alzheimer στη Λάρισα» στον Άξονα Προτεραιότητας «Ανάπτυξη και αξιοποίηση ικανοτήτων ανθρώπινου δυναμικού – ενεργός κοινωνική ενσωμάτωση.» του Ε.Π. «Περιφερειακό επιχειρησιακό πρόγραμμα Θεσσαλίας 2014 – 2020» με τη συγχρηματοδότηση του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου (ΕΚΤ).


Λειτουργεί ως μονάδα ημι – ημερήσιας παραμονής και θεραπευτικής φροντίδας ασθενών με άνοια τύπου Αλτσχάιμερ ή και άλλων συναφών διαταραχών, καθώς και στήριξης των οικογενειών τους. Προσφέρει πολλές και διαφορετικές υπηρεσίες με βασικό και κοινό γνώμονα τον σεβασμό στις ανάγκες, τα βιώματα και τα δικαιώματα των ανθρώπων που εξυπηρετεί.


Η διεπιστημονική ομάδα του Κέντρου στελεχώνεται από νευρολόγους, νοσηλευτή, ψυχολόγους, λογοθεραπευτή, γυμναστή, κοινωνικό λειτουργό, διοικητικό προσωπικό και η πρόσβαση για όλους είναι δωρεάν, οι οποίοι συνεργάζονται για να υποστηρίξουν ολιστικά ένα μεγάλο εύρος αναγκών. Η ομάδα είναι προσανατολισμένη στην κοινότητα και σε συνεργασίες με άλλους φορείς, δήμους και υπηρεσίες για την εξασφάλιση του συνεχούς της φροντίδας.

Οι στόχοι της μονάδας μας:
  • Η ιατρική – νευρολογική, νευροψυχολογική, λογοθεραπευτική και κινητική αξιολόγηση
  • Ομαδικά και ατομικά προγράμματα αποκατάστασης (π.χ. γνωστικές – λογοθεραπευτικές παρεμβάσεις, ψυχοεκπαίδευση κ.α.)
  • Δημιουργική απασχόληση
  • Πρόληψη, πληροφόρηση, εκπαίδευση και ψυχολογική υποστήριξη των ατόμων που ζουν με άνοια
  • Δράσεις ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης στην κοινότητα
Υπηρεσίες, Δράσεις & προγράμματα
Ιατρείο μνήμης

Οι ασθενείς αξιολογούνται ως προς τις νοητικές τους λειτουργίες και τη λειτουργικότητά τους από Νευρολόγο, Νευροψυχολόγο και Λογοθεραπευτή. Οι ιατροί του Κέντρου συνεργάζονται, όταν κρίνεται απαραίτητο, με το θεράποντα ιατρό ο οποίος έχει παραπέμψει τον ασθενή, ώστε να διευκολυνθεί ο δεύτερος με τους φαρμακευτικούς ή άλλους χειρισμούς. Επιπλέον, στόχος του ιατρείου μνήμης, είναι η διασύνδεση με φορείς πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας, επιστημονικούς και κοινοτικούς φορείς ώστε να υπάρξει ενημέρωση των αρμοδίων, αλλά και ευρεία διάχυση των υπηρεσιών του Κέντρου στην κοινότητα.


Νοητική ενδυνάμωση

 

Στόχος της συγκεκριμένης παρέμβασης είναι η σταθεροποίηση ή ακόμα και βελτίωση των νοητικών λειτουργιών (μνήμη, λόγος, κρίση, προσοχή κ.α) του ατόμου. Χρησιμοποιείται ένα πλήθος δραστηριοτήτων όπως ασκήσεις μνήμης, προσανατολισμός στην επικαιρότητα, εκπαίδευση στη χρήση μνημονικών βοηθημάτων (σημειωματάριο, ημερολόγιο), επανεκμάθηση πληροφοριών (ονόματα αντικειμένων, ονόματα οικείων) κ.α. Τα τελευταία χρόνια αρκετά προγράμματα νοητικής ενδυνάμωσης γίνονται με τη χρήση νέων τεχνολογιών, με τρόπο απλό και προσιτό ακόμα και σε όσους δεν είναι εξοικειωμένοι με την τεχνολογία.

 

Λογοθεραπεία

 

Στόχος της παρέμβασης είναι η συντήρηση, και σε κάποιες περιπτώσεις η επαναφορά των ικανοτήτων έκφρασης και κατανόησης του λόγου με σκοπό την αξιοποίηση των δυνατοτήτων του ατόμου. Παράλληλα προσφέρεται εκπαίδευση στους φροντιστές, μέσω της χρήσης  στρατηγικών, ώστε να διευκολύνεται η επικοινωνία με τον πάσχοντα. Τέλος, η λογοθεραπεία μπορεί να συμβάλλει και προληπτικά στην τρίτη ηλικία με ασκήσεις και δραστηριότητες ενδυνάμωσης του λόγου και του νου.


Ψυχοθεραπεία

 

Με βάση τις αρχές της προσωποκεντρικής και  γνωσιακής-συμπεριφορικής ψυχοθεραπείας στοχεύουμε στη διερεύνηση της σχέσης ανάμεσα στη σκέψη, τη συμπεριφορά και το συναίσθημα, εκπαιδεύοντας τα άτομα στη χρήση κι εφαρμογή πιο λειτουργικών μορφών σκέψης και δράσης.


Ομάδες φροντιστών

 

Οι φροντιστές θα έχουν τη δυνατότητα να συμμετέχουν σε ομαδικά ή ατομικά προγράμματα στήριξης, ψυχολογικής ή συμβουλευτικής. Ειδικότερα θα παρέχονται οι ακόλουθες υπηρεσίες: ενημέρωση, ομαδικά προγράμματα και σεμινάρια, ψυχοεκπαίδευση και απόκτηση δεξιοτήτων, ομάδες διαχείρισης συναισθημάτων.

Ομάδες πρόληψης

Παρότι δεν υπάρχει ριζική θεραπεία και οι τρόποι πρόληψης δεν είναι ακόμα πλήρως διευκρινισμένοι, ωστόσο, τα τελευταία χρόνια ολοένα και περισσότερες μελέτες υποστηρίζουν πως η πρόληψη της νόσου Αλτσχάιμερ εξαρτάται από την υιοθέτηση ενός συγκεκριμένου τρόπου ζωής. Για το λόγο αυτό στο κέντρο μας θα δημιουργηθούν ομάδες πρόληψης με στόχο τη νοητική ενδυνάμωση, τη δημιουργική απασχόληση καθώς και τη συμβουλευτική και ψυχολογική υποστήριξη των υγιών ατόμων τρίτης ηλικίας.

Κοινωνική Υπηρεσία

Στόχο έχει την ενημέρωση και κατεύθυνση του ενδιαφερομένου όσον αφορά τη χρήση παροχών του κέντρου, την υποστήριξη και συμβουλευτική της οικογένειας, τη διασύνδεση με άλλους φορείς,  την προώθηση κοινωνικών δικαιωμάτων, την ενημέρωση αναφορικά με τις παροχές κοινωνικής πρόνοιας καθώς και την ενημέρωση κι ευαισθητοποίηση της κοινότητας.

Φυσιοθεραπεία

Στοχεύει στη βελτίωση της κινητικότητας, της ισορροπίας, της σωματικής αντοχής και της αναπνευστικής λειτουργίας με σκοπό την καλύτερη και ασφαλέστερη κινητοποίηση του ατόμου καθώς και την ανακούφιση από έντονες σωματικές αιτιάσεις.

Προγράμματα γυμναστικής

Περιλαμβάνουν δραστηριότητες όπως περπάτημα, ποδηλασία, αεροβική άσκηση, ασκήσεις ισορροπίας και μυικής ενδυνάμωσης, χορό, ασκήσεις ορθοσωμίας, έγερσης, χειρισμού αντικειμένων, πρόληψης πτώσεων και ομαδικές ασκήσεις, με στόχο την ενθάρρυνση της αυτοεξυπηρέτησης σε δραστηριότητες της καθημερινής ζωής (προσωπική υγιεινή, ντύσιμο, σίτιση) καθώς και τη βελτίωση της φυσικής και  ψυχικής κατάστασης του ατόμου αλλά και της ποιότητας ζωής του συνολικότερα.

Θεραπείες τέχνης-Δημιουργική απασχόληση-Θεραπείες πρόκλησης ευχάριστων αναμνήσεων

Μέσα από δραστηριότητες όπως ζωγραφική, μουσικοθεραπεία, χειροτεχνίες, παζλ, λογοτεχνία, σινεμά κ.ά., το άτομο κινητοποιείται και μπορεί να εκφραστεί συναισθηματικά με μη λεκτικό τρόπο, βελτιώνοντας τη συναισθηματική του κατάσταση και ενισχύοντας την αυτοπεποίθησή του. Η θεραπεία μέσω ανάκλησης θετικών αναμνήσεων έχει στόχο την ενίσχυση της αίσθησης του εαυτού και του ψυχολογικού παρόντος του ατόμου με άνοια.

Κοινοτικές δράσεις, σεμινάρια για θέματα Alzheimer και συναφών νευρολογικών διαταραχών

Από την επιστημονική ομάδα του Κέντρου Ημέρας πραγματοποιούνται ημερίδες, σεμινάρια, καθώς και  αρθρογραφίες σε έντυπο και ηλεκτρονικό Τύπο.

Εθελοντισμός

Αναγνωρίζοντας ότι ο εθελοντισμός προσφέρει σημαντικά οφέλη για τον εθελοντή, αλλά και τον άνθρωπο ο οποίος δέχεται την εθελοντική προσφορά, το Κέντρο Ημέρας λειτουργεί  Δίκτυο Εθελοντών, μέσω του οποίου παρέχει τη δυνατότητα σε επαγγελματίες ψυχικής υγείας, και μη, να συμμετέχουν στην υλοποίηση των πολύπλευρων δράσεών του. Κύριο μέλημά μας είναι ο εθελοντισμός να πραγματοποιείται σε οργανωμένο πλαίσιο, προσφέροντας ευκαιρίες για εκπαίδευση, εποπτεία και πρακτική άσκηση.

Δείτε επίσης