Επιχορήγηση «ΕΠΑΨΥ» για τη δημιουργία Ειδικού Κέντρου Ημέρας για Alzheimer στη Λάρισα