Λαμπάκη Κ, Χονδρός Π, Δερμεντζή Μ, Αρτέμη Ι, Στυλιανίδης Σ. (αναρτημένη) Πρόγραμμα EMILIA: ενδυνάμωση κα επανένταξη χρηστών υπηρεσιών ψυχικής υγείας μέσω της δια βίου μάθησης. 20ο Πανελλήνιο Συνέδριο Ψυχιατρικής, ΕΨΕ, Κρήτη, 14-18 Μαΐου 2008

Λαμπάκη Κ, Χονδρός Π, Δερμεντζή Μ, Αρτέμη Ι, Στυλιανίδης Σ. (αναρτημένη) Πρόγραμμα EMILIA: ενδυνάμωση κα επανένταξη χρηστών υπηρεσιών ψυχικής υγείας μέσω της δια βίου μάθησης. 20ο Πανελλήνιο Συνέδριο Ψυχιατρικής, ΕΨΕ, Κρήτη, 14-18 Μαΐου 2008

Λαμπάκη Κ, Χονδρός Π, Δερμεντζή Μ, Αρτέμη Ι, Στυλιανίδης Σ. (αναρτημένη) Πρόγραμμα EMILIA: ενδυνάμωση κα επανένταξη χρηστών υπηρεσιών ψυχικής υγείας μέσω της δια βίου μάθησης. 20ο Πανελλήνιο Συνέδριο Ψυχιατρικής, ΕΨΕ, Κρήτη, 14-18 Μαΐου 2008